Prishöjningar på papper

Produktionskostnaderna på pappersmassa och kemikalier ökar.

Stigande produktionskostnader och stark global efterfrågan gör att priset på papper fortsätter stiga. Några tecken på att det kommer avstanna finns inte i sikte.

– Vi räknar med ytterligare prishöjningar i ett tolvmånaders perspektiv, säger Leif-Arne Karlsen, vd på Arctic Paper Sverige.

 

Papperstillverkaren Arctic Paper aviserade senast i juli i år om en prishöjning på papper till följd av att kostnaderna för deras pappersbruk stiger. Det bestrukna sortiment, både ark och rulle, fick sig en höjning med 300 kronor per ton.

Enligt Leif-Arne Karlsen på Arctic Paper Sverige så får den grafiska branschen räkna med prishöjningar på papper i ett tolvmånaders perspektiv.

Leif-Arne Karlsen, vd på Arctic Paper Sverige förklarar:

– Utan tvivel beror det på stora kostnadsökningar på cellulosa och övriga kemikalier till vår produktion samt en god efterfrågan på vårt obestrukna sortiment.

Några tecken på att pappersmassapriserna kommer stagnera finns inte i nuläget, utan kunderna får nog i alla fall det närmaste året leva med skenande prishöjningar.

– Vi räknar med ytterligare prishöjningar i ett tolvmånaders perspektiv, att säga något mer konkret är svårt att uttala sig om. Men som situationen ser ut idag så bör priserna gå upp ytterligare fem procent. Först och främst på grund av det faktum att alla vi producenter har en eftersläpning på kostnadssidan. Där måste vi alla lyckas bättre med att balansera ute på marknaden, och förbereda oss på risken för ytterligare instabilitet i makroekonomin. Dessutom ser vi på sikt en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan som driver priserna uppåt.

Per Skoglund, vd på Arctic Paper säger att efterfrågan har varit okej under våren, framför allt på obestruket papper.

– Men får vi ett skenande massapris lär det skapa osäkerhet på marknaden. Som alltid skapas ett tryck i och med höjda priser. Det sätter tryck på leverantörer, tryckerier och förlag. Höjda priser innebär att man får jobba med lönsamheten i alla led.

Produktionskostnaderna på pappersmassa och kemikalier ökar.

Leif Arne Karlsen, vd för Arctic Paper Sverige, instämmer att de lyckats bättre med priset på obestruket papper, främst till följd av en bättre marknadssituation.

– Samtidigt har vi väletablerade starka varumärken som generellt har stor efterfrågan på marknaden. Så vi drar också fördel av det faktum att vi i många år har avsatt en hel del av våra resurser på marknadskommunikation i kombination med fokus på hög kvalitet på våra produkter. Detta ger också samlat sett bättre priser ute på marknaden.

Hur har er kapacitet på pappersbruken och era produktionskostnader förändrats de senaste åren?

– Det är ingen hemlighet att våra bruk effektiviserar löpande och att vår kapacitet totalt sett har ökat de senaste åren. Kostnadsbilden är fortfarande sårbar i perspektiv till massapriserna och den övergripande makroekonomiska bilden.

Leif-Arne Karlsen säger att Arctic Paper har konkurrenskraftiga leveranstider till följd av deras flexibilitet och omställningsförmåga anpassat till marknadens behov.

– Papperspriserna är naturligtvis avgörande för alla tillverkares framtida existens. Lönsamheten måste utvecklas tillräckligt vidare för att hela hela branschen ska bli mer bärkraftig. Detta är en mycket investeringskrävande industri och därför är marknadspriserna helt avgörande för att säkra långsiktighet, men även produktutveckling och nya segment är centralt.

– Arctic Paper har genom ett starkt varumärkesfokus och egen säljorganisation, i kombination med en effektiv produktion speciellt i närhet till den skandinaviska hemmamarknaden, goda förutsättningar för att lyckas vidare i detta arbetet.

Niklas Järbur, vd på pappersgrossisten Papyrus.

Pappersgrossisten Papyrus höjde från och med september i år sina priser med 4-8 procent. Det gäller de flesta produktkategorier såsom bestruket och obestruket papper i ark och rullar, kontorspapper, kartong, storformat och effektpapper. Även Niklas Järbyr, vd på Papyrus, framhäver den ökade globala efterfrågan i kombination med stigande produktionskostnader, främst på massa och kemikalier.

Produktionskostnaderna drabbar allt finpapper, behovet att höja priserna är således generellt.

Han säger att finpapperspriserna inte är högre idag än de varit historiskt. Det rör sig hela tiden i cykler upp och ned.

– Det är väldigt svårt att förutse utvecklingen framöver, till viss del är det valutaförändringar som påverkar den globala efterfrågan till de europeiska tillverkarna, säger han och tillägger att han hoppas och tror att detta är den sista höjningen 2017, men att det inte kan uteslutas.

Hur ställer sig era kunder till dessa höjningar?

– Detta försätter oss och våra kunder i en svår situation, i en marknad som präglas av överkapacitet är det självklart utmanande att öka priserna. Dessvärre har vi inga möjligheter att själva absorbera höjningen utan måste verka för att implementera den, tillsammans med våra kunder.

Niklas Järbur säger att han tycker att branschen ska fokusera på att förmedla budskapet om det tryckta mediets styrkor, både avseende kommersiellt genomslag och miljö:

– Det är viktigare för vår långsiktiga överlevnad än priset på papper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: