Stabil ökning för offsettryckeri

Larsson Offsettryck AB visar en ökad försäljning under senaste räkenskapsåret 2016/2017. I årsredovisningen framgår att Linköpingsföretaget omsatte 49,4 miljoner kronor. En ökning med drygt 1,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Rörelseresultatet steg från närmare 1,9 miljoner till 2 miljoner kronor. Årets resultat efter skatt landar på 1,8 miljoner kronor.

Larsson Offsettryck AB är ett helägt dotterbolag till Larsson Offsettryck i Linköping AB. Tryckeriet trycker bland annat butiksmaterial, broschyrer, tidningar och kataloger. I maskinparken finns bland annat två stycken tryckpressar av märket Heidelberg. De innehar även digitaltryck. Bolaget har ett eget bokbinderi och erbjuder även lagerhållning och distribution. Under året har företaget arbetat med att implementera ett affärssystem för att framgent förbättra effektiviteten och servicen. En större händelse under året är att bolaget sålt den egna fastigheten Megafonen 5 till systerbolaget Nove Branding AB.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: