Stabil ökning för offsettryckeri

Larsson Offsettryck AB visar en ökad försäljning under senaste räkenskapsåret 2016/2017. I årsredovisningen framgår att Linköpingsföretaget omsatte 49,4 miljoner kronor. En ökning med drygt 1,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Rörelseresultatet steg från närmare 1,9 miljoner till 2 miljoner kronor. Årets resultat efter skatt landar på 1,8 miljoner kronor.

Larsson Offsettryck AB är ett helägt dotterbolag till Larsson Offsettryck i Linköping AB. Tryckeriet trycker bland annat butiksmaterial, broschyrer, tidningar och kataloger. I maskinparken finns bland annat två stycken tryckpressar av märket Heidelberg. De innehar även digitaltryck. Bolaget har ett eget bokbinderi och erbjuder även lagerhållning och distribution. Under året har företaget arbetat med att implementera ett affärssystem för att framgent förbättra effektiviteten och servicen. En större händelse under året är att bolaget sålt den egna fastigheten Megafonen 5 till systerbolaget Nove Branding AB.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Slut med oadresserad reklam i brevlådan

Postnord avvecklar sin verksamhet för oadresserad direktreklam (ODR) som riktar sig till hushåll. Det är inte längre en lönsam affär för företaget, som pekar på en prispressad marknad och stigande papperspriser som bakgrund till beslutet. Istället ska fokus ligga på mer målgruppsanpassad adresserad reklam.

Publicerat av: 

Planprint: ”En plattform med stora möjligheter för användaren”

Fujifilm har kraftsamlat för att ta fram en helt egenutvecklad storformatsportfölj till marknaden globalt. Spandex är ensam återförsäljare av Fujifilms storformatsskrivare i Sverige och produktansvarige Tomas Källroos ser stor potential för flatbädden Acuity Prime.

Publicerat av: