EFI omfamnar digitaltrycket bortom papperet

Guy Gecht, vd på EFI, öppningstalade under konferensen Connect 18 som hölls i Las Vegas.

Det är lugnet före stormen – den fjärde industriella revolutionen är snart här på allvar. Och med det skapas nya möjligheter att skriva ut på material. Det underströk EFI:s vd Guy Gecht i sitt öppningstal på konferensen Connect 18 i Las Vegas.

Connect 2018 i Las Vegas är konferensen där EFI (Electronic for imaging) bjuder in kunder, användare och press. Runt 1 500 personer var anmälda till eventet som företaget betraktar som sitt största event hittills. Under öppningstalet, framför en stor publikskara, la vd:n Guy Gecht med en humoristisk touch vikt vid att påtala att vi befinner oss djupt inne i den fjärde industriella revolutionen. Hur teknik såsom artificiell intelligens och VR (virtuell verklighet) kommer att trigga och förändra både den fysiska och digitala världen vi lever i. En tid där tryckerier jagar lösningar för att skapa kostnadsreduceringar, få till en effektiv produktion samt hitta nya marknadssegment. Boomen är nära förestående:
– Vi är på väg att möta stormen med den fjärde industriella revolutionens tryck. Och trycket kommer bli ännu starkare på grund av den fjärde revolutionen, säger Guy Gecht.

EFI firar 30 år i november. Enligt Guy Gecht finns inga planer för företaget att ge sig in på nya områden. De kommer fortsätta att borra ner sig i bläckstråleteknik och maskinlösningar för textilier, förpackningar, byggnadsmaterial och displayprodukter. De kommer också fortsätta att driva utvecklingen framåt med sina programvaror och skrivarsystem för bland annat arbetsflöden, färghantering och affärer.

Guy Gecht berättade att den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens drivs framåt på grund av att digitala enheter i dag kan hantera stora mängder data, att de har snabbare och bättre processorkraft samt gigantiska lagringsutrymmen i molntjänster. Ett område som EFI redan tittar på är VR-teknik för att exempelvis framöver kunna lösa problem som uppstår i skrivare och tryckpressar.

Den fjärde revolutionen leder till att det blir tydligt att den virtuella världen möter den fysiska världen. Textilier och keramikplattor kommer skifta design i allt snabbare takt:
Här har vi bara sett början, säger Guy Gecht och nämnde givetvis också att personalisering av förpackningar och trycksaker – med kortare serier och frekventa designförändringar – kommer bli vardagsmat i ännu större utsträckning än vad vi ser i dag. För att lyckas med detta blir digital bläckstråleutskrift och smart automation betydelsefullt.
– Nya sättet att skriva ut handlar om att sätta spektakulära bilder på praktiskt taget alla sorters material.
Utifrån detta ägnade Guy Gecht mycket tid till att berätta om EFI:s arkmatade högvolymsbjässe Nozomi C18000 med bläckstråleutskrift som sker direkt på wellpapp i ett pass. EFI hoppas att bläckmaskinjätten ska förändra produktionen för on-demand-tryck på bland annat förpackningar och displayprodukter.
Företaget visade tydligt att de har stora förhoppningar på att nå succé med denna maskinlösning. Under konferensen avslöjades även att Nozomi C18000 kommer att lanseras i en textilmodell som börjar skeppas ut ur fabriken senare i år.

Tryckta medier står fortfarande stadigt. Guy Gecht tog böcker som ett exempel. Många trodde att den fysiska boken skulle försvinna när läsplattan var på frammarsch.
– 45 procent säger idag att de fortfarande föredrar att läsa böcker traditionellt, säger Guy Gecht och hänvisar till en undersökning som företaget gjort som innefattar 1 052 respondenter.

Slutligen poängterade Guy Gecht att de företag som överlever historiskt inom industrin är de som definierar nya marknader, hittar nya produktområden inom tryck, samt hittar vägar för att skära ner på kostnader utan att tumma på kvaliteten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Lackat och klart för arkmatad inkjet

Canon har i samarbete med Plockmatic tagit fram en sömlös integration mellan Canons arkmatade digitala tryckpressar i varioPRINT iX-serien och Plockmatics DigiCoater Pro 400 HD LED efterbehandlingsmaskin. Kombinationen ska göra att kunderna kan producera högkvalitativa uv-lackade produkter i hög hastighet i ett automatiserat flöde.

Publicerat av: