280 företag planerar inköp av
bläckstråleskrivare – bara i år

Bläckstråletekniken är en av de snabbast växande på marknaden. Av 700 amerikanska företag är 85 procent nöjda med tekniken, trots att en ny rapport visar generella brister i användningen.

Tillsammans med NAPCO Media har American Graphics Imaging Association (SGIA) studerat hur 700 amerikanska företag upplever implementering, användning och en önskan om ytterligare investeringar i bläckstråleskrivare (utesluter storformat).

Studien delar upp företagen i fem olika segment: civiltryck, direktreklam, in-plant, utgivning och transaktionstryckerier. I studien har de bland annat tittat på vilka faktorer som legat bakom anledningen till att företagen valt att använda bläckstråleskrivare och mer specifikt vilka faktorer som avgjorde valet.

Resultatet visar att 43 procent av företagen har gjort investeringar i produktionen med bläckstråleskrivare. Av de som använt skrivaren har ungefär hälften använt den i mer än tre år, något som också indikerar att det är en etablerad tryckteknik. Men hur nöjda är företagen? Rapporten visar att hela 85 procent var antingen nöjda eller mycket nöjda med sin bläckstråleskrivare.

Det som däremot framkommer i studien är något skilda resultat bland de olika marknadssegmenten. Bland de kommersiella tryckerierna hade flera företag en önskan om att få en ökad jobbvolym och möjlighet att dra nytta av korta serier som driver intresse, trots att det var faktorer som lång hållbarhet och kundstöd som avgjorde själva köpet.

Även om den generella uppfattningen är av hög tillfredställelse så har flera företag upplevt problem. De mest frekventa problemen var att hitta lämpligt papper, rätt maskininställningar för att på arbetsflödet att fungera, tillräckligt med arbete för att fylla maskinen och inte minst att få utbildade säljare att lyckas sälja de möjligheter som bläckstråleskrivare erbjuder.

Trots det upplever 80 procent av företagen att skrivaren levt upp till de förväntningar som funnits, och i flera fall överträffat dem. Det kanske mest intressanta som framkommer i rapporten är trots allt att 40 procent, vilket är cirka 280 företag, indikerar en önskan om ytterligare investeringar i bläckstråleteknik för sina verksamheter det kommande året.

 

Här kan du ladda ner och läsa hela rapporten

Källa: Production Inkjet Printing – Considerations, Deployment and End Results utgivet av SGIA och NAPCO Research 2017.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *