Hon ska nå miljömålen

Bodil Nordin ska nå Canons uppsatta miljömål som ny hållbarhetschef.

Bodil Nordin är ny hållbarhetschef på Canon i Sverige. Hon ska leda arbetet kring cirkulär ekonomi, större socialt engagemang och minskad miljöpåverkan för Canons kunder.

Hållbarhetsfrågan är inte ny för Bodil Nordin som har arbetat på Canon sedan tre år tillbaka. Men i sin nya roll som hållbarhetschef kommer hon fördjupa företagets strategiska arbete inom detta område. Ett av Canons uppsatta mål är att satsa mer på cirkulär ekonomi. Ett exempel är företagets återvinningsprogram för tonerkassetter.

– Vi har även en serie multifunktionsskrivare, EQ80, som till 80 procent är tillverkade av återvunna delar och vi kommer att fortsätta undersöka hur vi kan öka återanvändning ytterligare. Våra använda produkter ska ses som en källa för material som kan återanvändas i ny produktion, säger Bodil Nordin i ett pressmeddelande.

Hållbarhetsarbetet ska genomsyra Canons verksamhet i alla led, och även att visa engagemang i samhället i övrigt – både ekonomiskt och socialt. Arbetet innefattar också att hjälpa Canons kunder att nå sina egna miljömål.

– Många av dem jobbar redan med att minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan. Det vi kan göra är exempelvis att gå igenom deras maskinpark för att se hur den kan optimeras och bli än mer energieffektiv.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Företag tankade kunskap om digitala strategier

Förpackningsklustret Packbridge och konsultföretagen Kunskapspartner och Scorecard, bjöd in ett fyrtiotal deltagare för att sprida kunskap om digital strategi för styrelser och ledning. Eventet som ägde rum i Malmö, hade bland annat som mål att svara på hur och varför en kunds köpmönster ser ut som det gör.

Publicerat av: