”Vi tror stenhårt på tyger”

 

Patrick Nermark säger att det gäller att ligga i framkant för att få kunderna med sig.

Screenbolaget/Realtryck har tagit höjd för framtiden med maskininvesteringar och fler väntas tillkomma inom storformat de närmaste åren.

– Prispress kan vi möta med hög servicegrad, kvalitet och differentierad prissättning, säger Patrick Nermark.

 

Vad har ni gjort de tre senaste åren för att möta en allt tuffare konkurrens?

– Vi har investerat i en ny KBA offsetpress, Rapida 106, och förnyat maskinparken för digitalt storformat och småformat. Vi har satsat på utbildning och är numera 3M MCS certifierade. Vi jobbar hårt och brett med kvalitetsförbättringar genom ISO för både kvalitet och miljö. Vi investerar också i lokalförbättringar för ökad trivsel, säger Patrick Nermark, vd på Realtryck och Screenbolaget.

Varför är det av vikt att vara stora?

– Vi får en bredare kundbas med en blandning av stora och mindre kunder vilket möjliggör en differentierad prissättning. Att vara stor inger också ett visst förtroende gentemot framförallt större kunder, säger Patrick Nermark och tillägger att de är en lokal aktör som arbetar nära kunden eftersom deras marknad i huvudsak finns i Stockholm.

På Screenbolaget/Realtryck, med sina lokaler i Hägersten, satsar man mycket på storformat av textilier för att exempelvis göra uppseendeväckande mässmontrar och utställningsdisplayer.

– Vi tror stenhårt på tyger. Men det är vårt företag och kanske inte gäller hela branschen.

Realtryck har en stor syatelje. Här sitter Helena Strömholm och syr vepor till Rustas senaste kampanj.

Varför?

– För att det känns som om alla som ser tygvåder på en vägg eller i en mässmonter föredrar det intrycket som en tygvägg ger, framför en laminerad bild. Den upplevs helt annorlunda. En stor del av förklaringen är också att våra mässmontrar idag i tyg är väldigt portabla och lätta att sköta.

– Annars tror jag också att digitalt storformat kan öka på alla sorters material – papper, självhäftande, plast och Re-board. Så det kan fortfarande öka.

Vilka utmaningar möter branschen under 2018?

– Fortsatt prispress och möjligen ett tapp av servicenivå mot kunder. En dipp i konjunkturen, vilken hittills ingen förutspått, skulle kunna pressa branschen ytterligare.

Hur tänker du möta detta?

– Prispress kan vi möta med hög servicegrad, kvalitet och differentierad prissättning. Rationalisering i produktion och administration är ständigt aktuellt. Nya produkter är det främst kunder och leverantörer som driver, men med vår produktion så möter vi i stort sett alla nya krav. Nätförsäljning är idag en liten del av vår verksamhet om man bortser från det faktum att allt fler kunder kopplar upp oss mot deras beställningsportaler.

Patrick Nermark säger att det gäller att ligga i framkant för att få kunderna på sin sida.

– Jag tror att för de som inte är med och investerar så kommer det sluta med att de får jobba så mycket hårdare. Det kommer inte hålla i långa loppet. Det kan man se bakåt i tiden på företag som inte investerade i prepress och nya maskiner och digital verksamhet. Idag är det nog enklare att hänga med i utveckling utan att för den delen vara först. Men du kommer till en punkt där du inte kan jobba med sex sju gamla storformatsskrivare om du ska ha en professionell verksamhet.

I huset finns ett showroom där flertalet varianter av mässmontrar och utställningsdisplayer visas upp.

Vilka affärssegment inom storformatsproduktionen tror ni kommer öka respektive minska framöver?

– Interior design (inredningsdesign) kommer att fortsätta öka. I övrigt bör det mesta inom storformat handla om att hålla sina volymer inom respektive segment.

Har ni expansionsplaner och investeringar på gång?

– Under de senaste två åren har vi investerat stort i maskiner och lokaler. Det kommer bli fortsatt investering i utbildning av personal. Och en viss förnyelse av maskinparken på storformatssidan kommer att ske närmaste åren, säger han och tillägger att han tycker att de står sig mycket bra för den produktion och volym de producerar.

Ser ni några helt nya produktområden som växer fram?

Inte helt nya kanske, men interior design och alla typer av led-skärmar som kan ersätta traditionell skyltning ska beaktas, säger Patrick Nermark.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Högtryck för värmemattor: Printar tusentals meter under iskalla vintrar

Elvärmeprodukter i Skellefteå är långt ifrån ett klassiskt printföretag. Ändå skriver de ut tusentals kvadratmeter tjältiningsmattor en kall vinter. En ny eko solvent-skrivare levererad av Marabu kom på plats i början av året för att göra jobbet.

Publicerat av: