Negativt för Nationalencyklopedin

Fjolårets fokus las på utveckling av digitala läromdel för grund- och gymnasieskolor. Försäljningen visar på ett rejält tapp i senaste bokslutet. NE Nationalencyklopedin AB erbjuder tjänster inom kunskap och utbildning till företag, myndigheter och skolor. Efter avdrag för returnerade varor och kundförluster uppgick nettoomsättningen till 54, 2 miljoner kronor, jämfört med drygt 80 miljoner kronor föregående år. En minskning med 32 procent. Rörelseresultatet gick från –1,8 miljoner till –14,1 miljoner. Årets förlust hamnade på närmare 1,2 miljoner kronor.

Företaget har sitt huvudsäte i Malmö och den svenska verksamheten har under året bedrivits i Malmö och Stockholm. I Tyskland har Ne Nationalencyklopedin AB sin verksamhet i München via dotterbolaget NE GmbH. I februari förra året överläts den svenska verksamheten till det helägda dotterbolaget NE Sverige AB  som har fortsatt fokus på inom Sverige– ett led i att NE:s verksamhet expanderar i nya länder. Styrelsen aviserar att verksamheten kommer utvecklas i höst genom etablering av ett dotterbolag i Österrike.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Slut med oadresserad reklam i brevlådan

Postnord avvecklar sin verksamhet för oadresserad direktreklam (ODR) som riktar sig till hushåll. Det är inte längre en lönsam affär för företaget, som pekar på en prispressad marknad och stigande papperspriser som bakgrund till beslutet. Istället ska fokus ligga på mer målgruppsanpassad adresserad reklam.

Publicerat av: 

Planprint: ”En plattform med stora möjligheter för användaren”

Fujifilm har kraftsamlat för att ta fram en helt egenutvecklad storformatsportfölj till marknaden globalt. Spandex är ensam återförsäljare av Fujifilms storformatsskrivare i Sverige och produktansvarige Tomas Källroos ser stor potential för flatbädden Acuity Prime.

Publicerat av: