”Vår position kommer stärkas”

Håvard Grjotheim som är vd för Scandbook sedan årsskiftet ser positivt på bokbranschens framtid.

Scandbook har genomfört en strukturell anpassning av teknik och produktionsutrustning.

Strategin för Scandbook har de senaste åren dels handlat om en rationalisering av den digitala produktionen i Falun som baseras på bläckstråleteknik, dels att samla den konventionella produktionen i Litauen. Detta projektet fullföljdes under första kvartalet 2018.

Håvard Grjotheim tog över vd-rollen vid årsskiftet. Grjotheim som även är vd och koncernchef i moderbolaget Scandbook Holding AB berättar att bokproduktionen är i ständig förändring. Dock är det på det viset att olika sorters bokproduktioner utvecklas signifikant åt olika håll.

– Vi ser att några kategorier försvinner helt. Läromedelsböcker och undervisningsmaterial reduceras och utvecklar sig i en kombination med digitala läromedel. Fyrfärgsböcker utvecklar sig olika baserat på content (innehåll) och målgrupp. Monokroma Böcker tryckta i svartvitt ser ut att ha den mest stabila utvecklingen trots e-böckernas och ljudböckernas framfart. En generell tendens är minskade upplagor.

Hur upplever du att bok-och förlagsbranschen mår idag och vilka effekter får detta på er verksamhet?
– Bok- och förlagsbranschen klarar sig synnerligen bra i dagens marknad. Vi ser ändå klara tecken på konsolidering. Vi ser att ny teknik ställer stora krav på utveckling av nya affärsmodeller och fokus på framtida intäktsmodeller. Vi ser att medan enkla produkter står sig nästan överraskande bra så tenderar en del andra innehållsprodukter ha en mer negativ utveckling. Time-to-market, relevans och fokus på målgrupper och näthandel kommer ändra dessa affärsmodeller i ökande takt framöver. Innehåll och ett målgruppsfokus blir mycket viktigt framöver.

Du är ny vd och koncernchef för Scandbook. Vilka blir dina främsta fokusområden i er organisation och hur ska du möta dessa utmaningar?
– Kostnadseffektiv och tidseffektiv produktion och leverans kommer vara ett huvudfokus även i en nära framtid. Att implementera ny teknik, nya servicebaserade tjänster och stärka insikten i bokmarknaden för hela organisationen blir mitt huvudfokus framöver.

Vilka utmaningar möter branschen framåt?
– Branschens utmaningar är främst knutna till ”human behavior” – ändrade läsvanor, bruk av andra informationskanaler för information, kunskapskommunikation och underhållning. Tiden är en knapphetsfaktor som på olika sätt har utvecklat sig. Trots detta är boken en av de analoga produkterna som står sig stark på marknaden, säger han och tillägger att de genom att behålla sitt fokus och engagemang ska fortsätta vara en ledande bokproducent i Norden och Baltikum, även under åren som kommer.
– Vår position kommer stärkas under åren som kommer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: 

Ny studie: Så upplever företag hållbarhetsarbetet

56 procent av tillfrågade europeiska företag upplever det som kämpigt att göra gröna investeringar eftersom andra affärsproblem ses som mer krävande. Och bara en tredjedel av företagens chefer ser den digitala transformationen som en möjliggörare för mer hållbara affärsmetoder. Det framgår i en ny Ricoh-studie.

Publicerat av: 

Canon sätter standard för CAD-utskrifter

Canons nya storformatsskrivare för CAD-ritningar och affischutskrifter i färg täpper till luckan tillverkaren haft när det gäller att nå kunder i låg- och mellansegmentet.
– Man har tagit de bästa bitarna från Canons produktionsperspektiv och gjort det i en ny smidig kompakt lösning. Den här kommer vi definitivt se mer av på marknaden i sitt segment, säger Matteus Celinski, Sverigechef hos Canon.

Publicerat av: