Ny organisation i Horizon
– Paul Jakobsons roll stärks

Horizon tar sig an den digitala transformationens utmaningar inom tryckindustrin. Ökande krav på produkternas prestationsförmåga, på service och tillhandahållande av individuella kundlösningar står i fokus för företagets vidareutveckling.

Med hänsyn till den ihållande koncentrationsprocessen bland tryckindustrins leverantörer understryker Horizon sitt engagemang för en långsiktig företagspolitik. I den nuvarande företagsfilosofin bekräftar det japanska familjeföretaget sin självbild som tillverkare och deklarerar en hållbar affärsmodell för de kommande 50 åren som viktigaste företagsmål.

För att möta utmaningarna på den viktiga europeiska marknaden och stärka samarbetet inom Horizon-gruppen har ledningsgruppen i Horizon GmbH med säte i Quickborn i närheten av Hamburg omorganiserats.

Med verkan från den 9 maj 2018 utsågs Yoshihiro Oe (54) till ny VD för Horizon GmbH i Tyskland. Yoshihiro Oe har haft ledande poster på huvudkontoret i Japan i mer än 30 år och ansvarar samtidigt som General Manager of Global Business på Horizon International för de globala försäljnings- och marknadsaktiviteterna.

Timm Edelhoff (37) kommer som General Manager of Operations att stödja ledningen i styrningen av den dagliga verksamheten och i vidareutvecklingen av affärsprocesserna. Han är företagsekonom, har arbetat för Horizon sedan 2009 och övertar efter ledande funktioner inom logistik och organisation ansvaret för hela den dagliga operativa verksamheten.

För Horizons distributionsorganisation i Tyskland, Österrike och Ungern kommer Marisa Dütsch (39) att ansvara. Som bokbindarmästare har hon tio års erfarenhet som produktchef på Horizon och har nu utsetts till försäljningschef. I denna funktion leder hon direktförsäljningen och produktledningen.

Paul Jakobson (61), som har arbetat som Sales Manager Nordic sedan marknadsexpansionen till Nordeuropa, har även utsetts till Advisory Director på Horizon GmbH. Jakobson har arbetat med och för Horizon i 35 år, först som handelspartner i Skandinavien och senare som konsult för den europeiska verksamheten.

”För tillväxten och hållbarheten inom Horizon-gruppens verksamhet har den europeiska marknaden varit och fortsätter att vara av särskild betydelse”, säger Eijiro Hori, ägare och VD för Horizon Japan. ”För att ytterligare kunna utöka vår verksamhet vill vi i synnerhet stärka verksamheten i de tysktalande länderna och i Norden. Med den nyinrättade ledningsgruppen på Horizon GmbH fortsätter vi att erbjuda våra kunder en utmärkt och pålitlig service inom efterbehandling.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *