Förändringsarbete sliter på siffrorna

Eskils Tryckeri påbörjade en ansenlig omläggning 2015 som fortfarande syns i utgången av företagets bokslut för 2016/2017.

Bland annat har ett vd-byte skett hos Boråsföretaget. Jan Evertsson har tagit vid,  och kommer dela sitt vd-skap mellan koncernbolaget ACG Accent AB och Eskils. Under räkenskapsåret har företaget investerat i ytterligare en digitaltryckpress av märket HP Indigo. Man har också implementerat ett nytt affärssystem för att kunna addera nya digitala flöden i verksamheten. Vidare har man startat upp ett nytt försäljningskontor i Stockholm.

I årsredovisningen för 2016/2017 omsatte företaget 88,8 miljoner kronor, en minskning med rätt och slätt två miljoner jämfört med föregående period. Rörelseresultatet störtdök till drygt -4 miljoner jämfört förra bokslutets 2,1 miljoner. Årets resultat landar på drygt  170 000 kronor.

Fokus under 2018 ligger på att allt mer intensifiera digitaliseringsarbetet för att skapa automatiserade flöden i verksamheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *