Positiv utveckling för Bording – säkrar upp inför kommande år

Bording AB med bland annat digitaltrycks- och rulloffsetproduktion visar en positiv ekonomisk utveckling.

Omsättningen för räkenskapsåret 2017 hamnar på 123,2 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt nio miljoner kronor jämfört med föregående år. I bokslutet framgår att rörelseresultatet för 2017 – 13,2 miljoner – inte   skiljer sig nämnvärt mellan åren. Årets vinst efter skatt minskar något och landar på 7,6 miljoner.

I årsrapporten skriver företaget bland annat att det tecknats nya och förlängda avtal som motsvarar en omsättning om cirka 110 miljoner kronor över de fem kommande åren, avseende digitalproduktionen. Ett flertal kontrakt med rikstäckande kunder har också tecknats inom lager och logistik. Bolaget har sin produktion i Pålsboda och Borås, där även huvudkontoret finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *