Positiv utveckling för Bording – säkrar upp inför kommande år

Bording AB med bland annat digitaltrycks- och rulloffsetproduktion visar en positiv ekonomisk utveckling.

Omsättningen för räkenskapsåret 2017 hamnar på 123,2 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt nio miljoner kronor jämfört med föregående år. I bokslutet framgår att rörelseresultatet för 2017 – 13,2 miljoner – inte   skiljer sig nämnvärt mellan åren. Årets vinst efter skatt minskar något och landar på 7,6 miljoner.

I årsrapporten skriver företaget bland annat att det tecknats nya och förlängda avtal som motsvarar en omsättning om cirka 110 miljoner kronor över de fem kommande åren, avseende digitalproduktionen. Ett flertal kontrakt med rikstäckande kunder har också tecknats inom lager och logistik. Bolaget har sin produktion i Pålsboda och Borås, där även huvudkontoret finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Plastexperten: Tunt underlag för gröna påståenden

Emma Strömberg är plastexpert på oberoende forskningsinstitutet IVL Svenska miljöinstitutet AB och docent i polymera material. Hon har tittat på om det gjorts någon specifik forskning på pvc-vinyler eller pvc-fria alternativ, men det visar sig att det är knapert med forskningsrapporter om detta.

Publicerat av: 

Återförsäljarna: ”Något slutkunderna vill ha”

Pvc är sedan länge ett populärt material för olika typer av vinyler, bland annat på grund av sin långa hållbarhet och sitt pris. På senare år har det kommit fler och fler produkter utan pvc, med varierande kvalitet och hållbarhet. Hos återförsäljarna märks efterfrågan på pvc-fritt tydligt.

Publicerat av: 

Kalmar Kuvert satsar på bredd i produktfloran

Ryggraden för mellanledsleverantören Kalmar Kuvert är som namnet lyder – tillverkning av specialkuvert från ark. Men annat i tryckväg ska också hållas ajour. Ett nytt Duplo-system för att klamra och plocka både offset- och digitaltryckta ark går nu med hög beläggning. Det gör också en maskin för att skära, biga och perforera visitkort och förpackningar.

Publicerat av: 

Digitala volymer växer som aldrig förr hos Billes

Tryckvolymerna har under flera månader sista året nått nya rekordhöjder hos Billes tryckeri i Mölndal trots pandemin. Nu byter de ut två av sina tre HP Indigo-maskiner för att få ännu mer tryckkapacitet. Vd:n Niklas Bille förklarar kalkylen bakom investeringen och varför de valt att fortsätta med HP Indigo istället för inkjet-tekniken.

Publicerat av: