Massapriser fortsätter skena

Papperstillverkaren Arctic Paper ser fortsatt stigande massapriser inom en överskådlig framtid.

– De prisökningar som vi har genomfört har ännu inte fullt ut kompenserat för det stigande massapriset och vi arbetar hårt för att försvara våra marginaler, säger vd:n Per Skoglund.

Per Skoglund, vd för Arctic Paper.

Andra kvartalet brukar vara det svagaste under ett år för koncernen Arctic Paper. I år ser det annorlunda ut. Papperstillverkaren ökade sin omsättning till 187,8 miljoner euro – en period där också massapriset samtidigt nådde en rekordnivå. För andra kvartalet 2017 var omsättningen drygt 160 miljoner euro. Produktionen uppgick till 160 000 ton, i likhet med föregående år.

Enligt Arctic Paper visar prognoserna att massapriset kommer att fortsätta att stiga inom en överskådlig framtid, och Arctic Paper räknar med att det kommer fortsätta att sätta press på företagets pappersmarginaler.

– Under andra kvartalet har vi dock sett en tendens till stabilisering i priset för kort fiber (BHKP), som står för mer än två tredjedelar av vår massaförbrukning. De prisökningar som vi har genomfört har ännu inte fullt ut kompenserat för de stigande kostnaderna och vi arbetar hårt för att försvara våra marginaler.

Enligt företaget har deras framtagna strategi, A Future in Paper, lett till framgångar. Ett exempel är segmentet specialprodukter där de ser en ökad försäljning med högre intäkt per ton.

– Vi är just nu i gång med att utveckla nya avancerade produkter och kvaliteter för att ytterligare öka försäljningen. Vi är även starkt fokuserade på att öka vår effektivitet för att stärka våra marginaler.

Arctic Paper är ett polskt massa- och pappersföretag och moderbolag till massaföretaget Rottneros och tre finppappersbruk – Arctic Paper Munkedals AB, Arctic Paper Grycksbo AB och Arctic Paper Kostrzyn i Polen.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Vässar inom färgmatchning och inspektionssystem

Det amerikanska företaget Baldwin Vision Systems erbjuder programvaror inom färgmatchning samt inspektionslösningar till etikett- och förpackningsproducenter. En nyhet som presenteras på Labelexpo är verktyget Guardian RTM som övervakar tryckkvaliteten i flödet i realtid. Dessutom har de skruvat på ytterligare förbättringar till programvaran Colortrack.

Publicerat av: