Möjligheter för civilgrafiska tryckerier

Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis.

”Inget jobb är för litet”. Tryckerier har en mental insikt som de kan utnyttja i dialog med förpackningsköparna, menar Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen

– Den grafiska branschen har länge levt med att planera och sedan ändra planerna. Att ena dagen ha massor av jobb och nästa dag lite mindre. Att passa ihop många olika jobb så att de körs i en rationell ordningsföljd, säger Ravindra Parasnis och fortsätter:
– Allt detta har de nytta av om ifall de ska erbjuda tryckning av korta förpackningsserier. Men för att alls få producera, måste de skaffa sig kunderna.

Världen är full av företag med jättebra produkter men utan en marknadsorganisation som ser till att de når ut till möjliga kunder.

– Fortfarande tycker man i förpackningsbranschen att det är besvärligt när saker ska göras i små serier. Mentaliteten är att det krånglar till det. Den mentaliteten finns inte i vanliga tryckerier. ”Inget jobb är för litet”. Tryckerier har en mental insikt som de kan utnyttja i dialog med förpackningsköparna.
– Men tänk på att man har alltid en tendens att underskatta omställningsprocesser. Man underskattade med vilken fart efterfrågan på tidningspapper minskade.

– Tittar vi på civilgrafiska branschen så kommer tre fjärdedelar av omsättningen från tryck – offset eller digitalt. Där ser vi en förväntad minskning av efterfrågan med 19 procent under de kommande tre åren. Minskningen var 12 procent under de senaste tre åren, så minskningen accelererar.
– Tittar vi på första kvartalet 2018 såg vi en tydlig förskjutning från offset till digitalt. Trots det så blev första kvartalet 2018 första gången som både offset och digitaltryck minskade. Under alla år hittills har digitaltrycket ökat – till delar på bekostnad av offset.
– Offset var ner åtta procent och digitaltryck ner fyra procent under första kvartalet. Men det är för tidigt att tala om det som ett trendbrott. Man kan inte dra slutsatserna än, men det kan peka på åtta-nio procents årlig minskning.

Parasnis säger att vartenda bransch har sina utmaningar. I bilbranschen kanske 90 procent försvinner när bilarna blir självkörande. Vad händer med de som arbetar med mynthantering och parkeringsautomater när vi använder appar? Det är inte mer synd om oss än om någon annan bransch, säger han.
– Samtidigt som prints del minskar, så ökar medieinvesteringarna med 4-6 procent per år. 2008 stod tryckt material för 60 procent och i dag är det 20 procent.
– Är jag i grafisk bransch, i tryckbranschen eller i kommunikationsbranschen? Jag ser enormt mycket kreativitet i branschen. Se hur man automatiserat sina flöden och gått downstream och tar hand om stora delar av logistiken för kunderna.
– Däremot finns det i delar av branschen en emotionell bindning till papperet som jag inte tror är så hälsosam. Jag känner igen det från min tidigare bransch, där vi inte tyckte att kunderna uppskattade förnyelsebara material tillräckligt mycket. Då blir snacket, när man träffar kollegor, att se bakåt och inte framåt.
– Det finns företag som på bara några år växer upp och blir fantastiskt stora. Överlag, oavsett var man är, måste man bredda sig och söka sig utåt. Det gäller att hitta partners i värdekedjan och se om man tillsammans med dem kan skapa lösningar som är mer värdefulla för kunderna, avslutar Ravindra Parasnis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *