Färsk ISO-standard med fokus på miljö

Den nya ISO standarden lyfter surfplattors, mobilers och datorers miljöpåverkan.

Den nya standarden underlättar att räkna på miljöaspekten mellan trycksaker och elektroniska medier.

SIS har satt en ny svensk standard på plats  – ”SS-ISO 20294:2018 Grafisk teknik – kvantifiering och kommunikation vid beräkning av koldioxidutsläpp för elektroniska medieprodukter”.

Syftet med miljöstandarden är att kunna göra bättre jämförelser mellan trycksaker och elektroniska medier. En liknande standard för enbart trycksaker kom på plats för några år sedan, men den nya standarden tar alltså fasta på elektroniska medier såsom mobiler, surfplattor och datorer. Martin Elofsson, projektledare på Swedish standards institute (SIS) påtalar att elektroniska medier inte alltid är bättre ur miljösynpunkt.

Matin Elofsson, projektledare på Swedish standards institute.

– Den nya standarden anger kraven för att kvantifiera koldioxidavtrycket för de processer, material och teknik som är nödvändiga för leverans och användning av e-media. Den spridda uppfattningen om att papper och trycksaker skadar miljön mycket mer än e-media behöver ifrågasättas, säger han.

Standarden, som bygger på en livscykelanalys (LCA), täcker krav för redovisning av e-mediearkivering, distribution, användning och lagring – data som kan användas i hela försörjningskedjan för enskilda e-medieprodukter, så som smarta telefoner och läsplattor.

– Standarder inom grafisk produktion är mer omfattande än vad många vet. De flesta filformat, som PDF, utvecklas och fastställs som ISO-standard. Färghantering, processkontroll, tryckfärger, papper, bildskärmar, efterbehandling, alltså hela produktionskedjan hanteras av standarder. Möjligheterna att använda och påverka standarder är stora och kan hjälpa till med ökad försäljning genom bättre kommunikation, lägre kostnader, högre kvalitet och uppfyllande av krav vid offentlig upphandling, säger Martin Elofsson.

SIS har deltagit i det internationella arbetet med att ta fram standarden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Den lilla färgen i bläcket

Föreställ dig att du har en fordonspark med tio bilar. Alla kommer från olika tillverkare och varje bil körs på sitt eget, unika bränsle. Idiotiskt skulle du säkert säga. Men vad hade du sagt om det istället handlat om utskriftssystem? Här är det nämligen bläcket som alltid ger bästa resultatet – skräddarsytt för just skrivhuvudet i kombination med det valda materialet.

Publicerat av: 

Djupdyk i textiltryck

För tio år sedan var marginalerna högre på storformatstryck. Billigare och mer produktiva maskiner, billigare bläck och fler material har dock bidragit till att tryckerierna kunnat följa med i priskonkurrensen. Inget pekar heller på annat än att kostnaden för att producera kommer att fortsätta minska, i takt med att volymerna ökar. Nu kommer dessutom möjligheten att gå in på helt nya områden – som till exempel att trycka på textil. Det ska vi fördjupa oss i här.

Publicerat av: