Grafiska Företagen på mässan

Grafiska Företagen håller seminarier under mässdagarna på Sign&Print Scandinavia. Representanter och experter bjuder in till föreläsningar varvat med panelsamtal.

På den grafiska mässan Sign&Print Scandinavia, 5-7 februari, avhandlar Grafiska Företagen bland annat hur man kan undvika olyckor och göra en skyddsöversyn i sitt företag, hur man kan göra marknaden med offentliga upphandlingar så öppen som möjligt för tryckerier, och lyfter även frågan varför man ska CGP-certifiera sitt tryckeri. Hålltider och datum för seminarierna finns på mässans sajt.

 

Rickard Lindberg

Rickard Lindberg, Grafiska Företagens expert på säkerhet och hälsa kommer berätta om de vanligaste felen man gör på arbetsplatsen och hur de kan förebyggas. Många olyckor kan undvikas genom att tänka efter före. Ett skydd tas bort, och vips står man där med skador som kan bli allvarliga för både individen och företaget. Åhörarna kommer få med sig en checklista för skyddsöversyn som de kan använda i sin egen verksamhet.

 

 

 

Kaj Flick

Kaj Flick leder två panelsamtal, den 5 och 6 februari. Det blir en introduktion till certifierad grafisk produktion – om nyttan och kraven på standardiserat och kontrollerat tryck i olika format. Är det bara för att kunna marknadsföra sig eller har det någon större nytta internt? Han kommer också hålla ett samtal med upphandlare och tryckerirepresentanter om offentlig upphandling.

 

 

Henrik Smedmark

Den 7 februari kan du lyssna till Henrik Smedmark som tillsammans med GS-fackets Kenneth Edvardsson talar om vilken kompetens som krävs för att jobba i grafisk industri och om det nya valideringsverktyget Grafisk Grund.  Företag och experter har tillsammans sammanställt vilken grundkompetens som krävs och utifrån det tagit fram en validering som på ett kostnadseffektivt sätt synliggör kompetens och utbildningsbehov.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *