Skapar dokument – från rådata till godkänt korrektur

Adim Lundin på EBI var på plats under Sign&Print Scandinavia.

EBI erbjuder lösningar med målet att effektivisera grafisk produktion. Nu lägger de in en högre växel för att automatisera trycksaksproduktioner och förenkla för företag att skapa produktionsklara dokument, hela vägen från kundens datakälla till godkänt korrektur. En intäktskälla som den grafiska branschen har missat, menar Adim Lundin på EBI.

Adim Lundin driver EBI. Företaget vilar dels på konsulttjänster till företag, dels webbaserade produkter för att förenkla grafiska produktionsprocesser. Adim Lundin berättar att företaget drog igång 1986. Han har en lång bakgrund inom den grafiska branschen, och fastnade tidigt för färgkalibrering, ICC-profilering, och kvalitetsstyrning när det fortfarande var i sin linda. Företaget har de senaste 10–15 åren haft fokus på att skapa effektivitet i den grafiska branschen.

En av företagets produkter är DFP – en webbaserad plattform för att automatisera all typ av trycksaksproduktion. Kundens data importeras direkt till mallar skapade i Adobe Indesign, som originalaren har full frihet att formge med all sin kreativitet. Systemet kan köras helt automatiserat, eller via ett webgränssnitt och exporterar pdf eller redigerbara Indesign-dokument.

– Det är ett enkelt dokumentsystem för att gå från data till färdigt dokument. Systemet har rullat i tyngre produktioner under flera år, säger Adim Lundin och nämner bland annat större katalogproduktioner som skolkataloger och produktkataloger.

Mallade dokument

I systemet kan enklare och tyngre trycksaker med mycket innehåll skapas. Helt automatiserat eller med utgångspunkt från en vanlig webbläsare kan en användare hämta in information från olika datakällor, som sedan genererar ett färdigt dokument.

 

– Det är framför allt bra när det gäller att ta stora datamängder och producera dokument snabbt, och det har en hög grad av flexibilitet i formgivningsfasen. Allt baseras på äkta InDesign-dokument, säger han och fortsätter:

– Du kan producera vilket tryck du vill och skapa produktkataloger, tidtabeller med mera. Vi kan hjälpa till att skapa en mallvänlig form, men de flesta av våra kunder sköter det själva.

Finns potential

Adim Lundin säger att det är bekymmer generellt hos tryckerier och på reproavdelningar att man inte tar tillvara på potentialen i att erbjuda kunder stödsystem.

– Man fokuserar ofta på att utveckla sina webbshopar och så vidare, vilket i och för sig är bra. Men det finns mycket annat som man kan erbjuda sina kunder som ger ett mervärde – till exempel att skapa färdiga dokument.

En intäktskälla för tryckerier skulle kunna vara att be sina kunder att skicka in rådata till en produkt och sedan ser tryckeriet till att erbjuda tjänsten att sätta samman materialet till sina kunder. Han menar vidare att då sådana lösningar tyvärr redan är eftersatta så gör slutkunderna i dag sina dokument själva, för att sedan bara skicka en PDF till tryck.

– Tryckeriernas kunder är mina slutkunder. Tryckerier tappar då den tjänsten. De får dokumentet men tjänar inga pengar på vägen.

Allt på ett ställe

Den andra produkten som EBI erbjuder heter DFP – Proof. Även det är webbaserat men ämnat för de som vill fokusera på korrektur. Adim säger att den som tar emot ett dokumentutkast är en viktig kugge i korrektursflödet. Men det kan vara så att den personen inte råkar vara på plats, eller så brottas flera berörda parter, som har åsikter om ändringar de vill göra, med en strid ström av mejl och telefonsamtal, som går fram och tillbaka med korrigeringar.

– Det är svårt för många att få ett flyt i korrektursflödet. Det är utgångspunkten för DFP – Proof. Här kan man istället ladda upp bilder, pdf:er, Indesign-och Illustrator-dokument. Alla som är involverade i projektet kan bjudas in att delta i korrekturrundan för att kommentera, rita, ladda upp filer, kommunicera med varandra, och ändra status till godkänd. Man följer flödet på korrekturet i ett enkelt webgränssnitt som är synligt för alla och som dokumenterar vad som sagts.

Fokus på bredare marknad

– Många existerande korrektursystem upplevs som svåra, framför allt av granskare som kanske använder dem sällan. Vårt fokus är att ha en lösning som är kraftfull men upplevs som enkel för användaren. För att underlätta för de som sitter med produktion har vi en ovanligt tät integration med Adobes program, som gör att i stort sett hela korrekturprocessen kan skötas utan att behöva lämna till exempel Indesign, Illustrator eller Photoshop.

Adim Lundin säger att de nu satsar på att få ut produkterna till en bredare marknad.

– Reklambyråer är en sådan tydlig marknad, men egentligen gäller det alla som producerar eller granskar dokument i någon form.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: