Scandbook höjer sig

Scandbook satsar framåt på att nå en större geografisk bokmarknad, enligt vd:n Håvard Grjotheim.

I Scandbooks senaste kvartalsrapport framgår att bokproducenten gör ett förbättrat fjärde kvartal, med ökad försäljning och resultat.

Det börsnoterade Scandbook Holding AB redovisar 78,2 miljoner kronor i omsättning för fjärde kvartalet. Det är en ökning jämfört med samma period 2017 då företaget omsatte 75,1 miljoner kronor. Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgår till 299,2 miljoner kronor, för det svensk-litauiska företaget.

Enligt vd:n Håvard Grjotheim håller produktiviteten i digitalmaskinen i Falun i sig och omsättningen i Scandbook Falun har ökat under 2018, framför allt under de sista två kvartalen. Sign&Print har tidigare berättat om omstruktureringarna i  det bokproducerande bolaget. Dessa sägs nu vara genomförda i sin helhet.

I kvartalsrapporten framgår vidare att ScandBook under 2018 ytterligare har stärkt sin roll
som producent av monokroma böcker i Norden och Baltikum. Grjotheim hänvisar till att de ser ett fortsatt förtroende från kunder där vissa även tecknat avtal för längre perioder. Samtidigt ser de även att en exportökning har skett utanför Norden och Baltikum. Det gäller framförallt till England och Irland samt några orderleveranser till USA.

Gällande innevarande år skriver Grjotheim:

“Under 2019 ska ScandBook arbeta marknadsmässigt och mer systematiskt på en större geografisk
bokmarknad samtidigt som vi fokuserar på effektivisering av produktion, digitalisering av flöde samt
utveckling av nya tjänster.”

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Vässar inom färgmatchning och inspektionssystem

Det amerikanska företaget Baldwin Vision Systems erbjuder programvaror inom färgmatchning samt inspektionslösningar till etikett- och förpackningsproducenter. En nyhet som presenteras på Labelexpo är verktyget Guardian RTM som övervakar tryckkvaliteten i flödet i realtid. Dessutom har de skruvat på ytterligare förbättringar till programvaran Colortrack.

Publicerat av: