Pitstop håller nere klickpriset

Programvaruleverantören Enfocus släpper uppdaterade versioner av PitStop Pro 2019, PitStop Server 2019 och PitStop Library SDK 2019 samt den senaste versionen av det prisbelönta redigerings- och korrekturprogrammet PDF Preflight.

Enfocus meddelar att omfattande feedback från kunder ligger till grund för de uppdaterade programversionerna som har fått ny och förbättrad funktionalitet. Enfocus har speciellt fokuserat på nya verktyg för hantering av komplexa filer som kan orsaka flaskhalsar i ett arbetsflöde. Användaren väljer nu sina objekt som ska redigeras på ett helt nytt sätt. Enligt tillverkaren ökar det effektiviteten hos prepress-operatören samtidigt som denne får unika upplysningar om  pdf-filens struktur.

Optimerar klickbetalning

Inkluderat i lösningen ingår en specifik preflight-profil för digitala skrivare. Den analyserar ett dokument och dess innehåll efter färg- och svartvita sidor för att optimera klickbetalningen. Programmet kan samtidigt konvertera sidor. Hittar den en färgsida som bara innehåller svarta element (till exempel med RGB-svart) så gör den om sidan till en svartvit sida. Preflight-profilen har funnits ute som en betaversion i ungefär sex månader, och kunder som har testat profilen har rapporterat att de sparar tid i prepress samt sänkta kostnader i sina digitala utskrifter.

Rastrera specifika element

Med programvaran PitStop Pro 2019 får prepressoperatören möjlighet att välja att rastrera specifika element på en pdf-sida, till exempel väldigt komplex vektorgrafik. På så sätt kan användaren förenkla komplexa sidor utan att tumma på att bibehålla den högsta kvaliteten. Förr var det enda möjliga sättet att konvertera om hela sidan till en bild i ett program som Adobe Photoshop. Med den nya tekniken kan alltså små problemelement som skisserad text, små finare typsnitt och vektorgrafik rastreras, medan resten av innehållet på sidan lämnas orört.

Stapla objekt

En pdf består av många staplade objekt som interagerar genom tekniker som övertryck, avmaskning, friläggning och transparens. Den här listan över objekt heter Object Stack. När användaren redigerar ett objekt i Pitstop Pro måste objektet först väljas. Ofta är det svårt att göra detta val eftersom det önskade objektet är dolt av andra lager i pdf-filen. Urvalet kan också vara svårt, eftersom det önskade valet kan bestå av flera objekt på olika ställen vilket gör det ännu mer komplicerat. Med den nya programvaran går det att göra objektvalet enklare.

PitStop Pro visar pdf-objektstapeln i en trädstruktur och tillåter operatören att välja önskat objekt i programmet, som sedan väljer motsvarande objekt i pdf-filen. Objektet kan sedan redigeras med alla vanliga Pitstop-verktyg. Användargränssnittet stödjer också kontrolltangenter som “shift” för att aktivera flera objekt som ska väljas.

Den här nya versionen innehåller många andra nya funktioner och förbättringar, och stödjer även nya operativsystem och de senaste Acrobat-versionerna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Den lilla färgen i bläcket

Föreställ dig att du har en fordonspark med tio bilar. Alla kommer från olika tillverkare och varje bil körs på sitt eget, unika bränsle. Idiotiskt skulle du säkert säga. Men vad hade du sagt om det istället handlat om utskriftssystem? Här är det nämligen bläcket som alltid ger bästa resultatet – skräddarsytt för just skrivhuvudet i kombination med det valda materialet.

Publicerat av: