Allvarlig olycka i Kina påverkar priset på tryckfärger globalt

I slutet av mars inträffade en allvarlig olycka vid kemikalieföretaget Jiangsu Tianjiayi Chemical i Kina. Förutom de många omkomna och skadade i olyckan har det också en allvarlig inverkan på den globala råvarukedjan, inklusive råvaror som används i uv-tryckfärger, skriver Flint Group i ett pressmeddelande.

Olyckan orsakade nästan 80 dödsfall, skadade hundratals människor och tusentals tvingades evakuera. Den kinesiska regeringen har stängt ner industriparken för att kunna genomföra undersökningar och säkerhetsinspektioner.

– Våra tankar går till de anhöriga till de som har blivit skadade eller har omkommit, säger Michael Podd, ansvarig för Flint-koncernens affärsområde med CPS-bläck.

Enligt Arno de Groot, inköpschef på Flint Group Packaging, har tusentals fabriker redan stängts ned. Den kinesiska regeringens undersökningar och säkerhetsinspektioner kommer att påverka den totala kemiska industrin i Kina, och kommer inte att vara begränsad till den provins där den katastrofala olyckan inträffade.

Effekten har också påverkat försörjningskedjorna av uv-tryckfärger. Nedstängningarna påverkar företag som levererar material till fotoinitiatorer och till röda och gula pigment.

Michael Podd konstaterar att den minskade tillgången på råmaterial inte påverkar färgleveranserna hos Flint Groups kunder, men att dessa varor kommer att erbjudas till ett högre pris på grund av obalansen mellan utbud och efterfrågan som har orsakats av den oförutsedda och allvarliga händelsen.

När de stängda fabrikerna kommer att öppna igen är fortfarande okänt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Grafiska Företagen tar strid med reformpaket

Grafiska Företagen, Citymail och 21 Grams som ingår i initiativet Arena för framtidens distribution fortsätter med svidande kritik mot statliga Postnord som de menar utnyttjar sin dominerande ställning och motarbetar en sund konkurrens. Fem politiska reformförslag har lagts fram för att begränsa Postnords ställning på produktions- och distributionsmarknaden.

Publicerat av: