Med en fot i det digitala

Amanda Cawood och Emelie Nordlander som båda arbetar som projektledare, bredvid Accus vd André Zandelin. Foto: Hanna Jangenfeldt

Amanda Cawood och Emelie Nordlander som båda arbetar som projektledare, bredvid Accus vd André Zandelin.

Accus är skylttillverkaren som förser fasader med traditionella och digitala skyltar. Samtidigt har de en ambition om att inte medverka till ett överflöd av information i stadsrummet – något de har låtit genomsyra hela verksamheten.

De har alltid strävat efter den där hybridskylten som både smälter in och sticker ut. Skylten som harmonierar med arkitektur och stadsrum, men som också får varumärken att synas. Rätt skylt på rätt plats, där skylten med sin form, färg och ljusteknik blir ett positivt inslag i miljön.

– Vi ser skyltar som visuell kommunikation mer än som en reklamprodukt, berättar André Zandelin, som är vd på Accus i  Malmö.

När kunden kommer i kontakt med Accus startar processen med att ta reda på hur miljön ser ut där skylten ska placeras. Vilken typ av byggnad är det? Ska den ses på kort eller långt betraktningsavstånd och vilken storlek ska den ha? Allt detta mynnar sedan ned till ett detaljarbete för företagets projektledare och designteam. Något de ofta stöter på är att kunden vill synas och vara störst.

– Kommunerna ställer allt högre krav på hur skyltarna ska vara en integrerad del av stadsbilden och inte bidra till ljusföroreningar. Det är viktigt att skylten blir en helhet med fastigheten, inte att störst går först, berättar Emelie Nordlander, projektledare på Accus.

Miljö i fokus

Företagets vision, som genomsyrar hela verksamheten, är att den färdiga skylten ska ha en positiv inverkan på miljön. Den ska inte bidra till ljus som bländar eller vara sammansatt på ett sätt som inte går att återvinna på ett smidigt sätt. Det är också en av principerna bakom produktsegmentet re:sign som bland annat baseras på ett modulkoncept, där skyltar kan delas upp och återanvändas.

– Om skyltarna ska återanvändas kan man skapa förutsättningar för det redan på ritbordet. Vi designar skyltar som håller över tid, kan uppdateras och är separerbara. Lysande skyltar tillverkas med återvunnen akryl, inomhusskyltar i till exempel Svanengodkänd mdf (träfiberskiva) och vi printar på pvc-fria material i vår anläggning som numera drivs av solceller, berättar André.

I dagsläget är det fortfarande många fullt fungerande skyltar som blir till avfall. Varje gång ett företag gör en omprofilering innebär det allt som oftast en skylt till avfall. Det är bland annat här modulkonceptet kommer in, som gör det lättare att sortera materialen för avfall. När vi pratar om produktionen bakom led-skärmar finns en viss skepsis när det kommer till miljöfrågan.

– Det är en ganska smutsig produktion och det går åt mycket energi. I dag finns det ingen bra återvinning av lysdioderna och man tar heller inte tillvara på de ädelmetaller som finns i den typen av belysning. Det är små mängder gallium och indium som sitter på ett chip.

Skylten för Victoriateatern är samarbetsprojekt mellan Accus och skärmtillverkaren Microbus. Accus står för design, koncept, tillverkning, inkapsling och logotypskylt och Microbus för digital skärm och mjukvara.

Skylten för Victoriateatern är samarbetsprojekt mellan Accus och skärmtillverkaren Microbus. Accus står för design, koncept, tillverkning, inkapsling och logotypskylt och Microbus för digital skärm och mjukvara.

Att skapa en hållbar skylt får däremot inte bli på bekostnad av designen, även om det finns en del ramar som designteamet måste förhålla sig till.

– Med tanke på allt materialspill som finns i dag så är det skönt att kunna falla tillbaka på att det finns en annan väg att gå. Det betyder inte att man syns mindre, säger Amanda Cawood, projektledare.

Accus har historiskt sett tagit fram koncept som går ifrån deras traditionella skyltverksamhet och mer in på det digitala området. Bland annat designade de en digital skärm till Victoriateatern i Malmö och dynamiska informationsskärmar till Kraftringen. De spelade även en roll i framtagandet av de informationsskärmar som i dag finns på köpcentret Triangeln i Malmö. Ett uppdrag som kom att handla om att paketera skärmen visuellt utefter en grafisk profil.

Risk för onödig information

Men trots att Accus ser att området växer, för bland annat vägvisning och mötesbokning, så är de kritiska till att satsa ytterligare på det. Risken att bidra till ett överbelastat informationssamhälle verkar helt enkelt inte vara en risk värd att ta.

– Vi vill inte ge upphov till för mycket onödig information. Även om det är en ny och spännande teknik så behöver det inte finnas reson för det. Vi tar hellre bort en skylt än lägger till en i ett förslag, vilket gäller oavsett om det är digital skyltning eller inte, berättar Emelie.

Retroskylt till restaurangen Il molo på Gallerian i Stockholm flörtar med klassisk neonteknik.

Retroskylt till restaurangen Il molo på Gallerian i Stockholm flörtar med klassisk neonteknik.

Detta stoppar inte förfrågningarna efter digitala skärmar frånatt trilla in, vilket visar på att kunderna vill ha det som anses modernt och nytt. Accus upplever dock att ett av problemen är att kunden allt som oftast inte har en genomtänkt strategi för hur skärmen ska användas. För detta behöver de fundera över vilket innehåll som ska visas, när och hur.

– Det finns absolut en efterfrågan på digitala skyltar. Många lockas av möjligheten till att skapa flexibla och dynamiska informationsflöden. Viktigt är dock att veta syfte, målgrupp och hur skylten är tänkt att administreras. I rätt sammanhang med rätt teknik och rätt innehåll, så kan den digitala skylten vara helt rätt, säger André.

Företagets fokus i dag är främst på belysta skyltar och inte skärmar. Men de blundar inte heller för vad den tekniska utvecklingen kan komma att betyda längre fram i tiden.

– Det kommer aldrig att bli bara digitala skyltar i vårt samhälle. Men vi lever i en högst föränderlig värld och det kommer att finnas annat som också ger funktionen som en skylt kan erbjuda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: