MultiQ finns med i alla led

Anna-Karin Åberg, marknads- och kommunikationsansvarig och Michael Wolgsjö, vd på Multiq.

Anna-Karin Åberg, marknads- och kommunikationsansvarig och Michael Wolgsjö, vd på Multiq.

Från traditionell bildskärmstillverkare till helhetsleverantör inom digital skyltning. Sign&Print möter Multiq som har satsat på alla steg i ledet. 

Det som en gång var ett renodlat bildskärmsföretag har i dag växt till att bli en helhetsleverantör i norra Europa inom digital skyltning. Och då med allt vad det innebär – från mjukvara till egentillverkade skärmar. Multiq har utan tvekan gjort en resa och i dag består kundportföljen främst av spelbolag, detaljhandel, transportföretag och banker.

– Med dagens mediebrus förväntar vi medborgare oss rätt information vid rätt tid och plats. Det finns ett enormt behov av digital skyltning i vårt samhälle, berättar Michael Wolgsjö, som nyligen intog vd-posten på Multiq.

Rätt i tiden

Branschen lockade Michael då digital skyltning är rätt i tiden och förutspås en positiv framtid. Enligt honom kommer vi att få se en stark frammarsch av digital kommunikation inom flera olika marknader. Ett exempel är kollektivtrafiken, som just nu digitaliseras i hela Norden. Även intresset för företagskommunikation växer kraftigt. Många stora företag driver verksamheter där personalen inte har tillgång till datorer under hela arbetsdagen och här blir de digitala skärm-
arna ett verktyg för att snabbt kunna förmedla ny information.

– Vi har bland annat levererat skärmar till norska Mowi, före detta Marine Harvest, som har stora fiskeanläggningar världen över. Bolaget har 14 500 anställda i 25 länder. Personal som arbetar ute på anläggningar och fabriker har inte samma tillgång till datorer som sina kollegor på kontoren. Tanken är att personalen ska kunna få information ”i farten” utan att aktivt söka efter den, berättar Anna-Karin Åberg, marknads- och kommunikationsansvarig på Multiq.

Kollektivtrafiken digitaliseras allt mer och digitala skärmar är en del av utvecklingen.

Företagets kunder har olika syften med sina investeringar. Målet kan vara att öka försäljningen, effektivisera verksamheten, öka tillgängligheten, stärka varumärket eller att skapa delaktighet och engagemang.

– Att ha en personalstyrka som är informerad om vad som händer inom företaget och delaktig i målen resulterar i ett ökat engagemang. Motiverade medarbetare gynnar verksamheten vilket kommer att visas på resultatet, poängterar Michael.

Kollektivtrafiken är i en digitaliseringsfas och en av företagets stora kunder, sedan lång tid tillbaka, är Skånetrafiken. På bussar, tåg och stationer möts resenärerna av relevant trafikinformation. Skånetrafiken har även satsat på underhållning i skärmarna.

Touchlösningar är ett trendområde som bland annat kan ses i Bauhaus butiker.

Touchlösningar är ett trendområde som bland annat kan ses i Bauhaus butiker.

– Vi behöver alla bidra till ett mer hållbart samhälle. Skånetrafiken har som mål att öka antalet resenärer avsevärt. Förbättrad information och underhållning under resan är ett av flera sätt att förbättra resupplevelsen och att få fler att välja ett kollektivt färdmedel, säger Anna-Karin.

Röd tråd med det digitala

Vi lever i ett kommunikationssamhälle vilket innebär att digitala skärmar ofta behöver integreras med kundens interna datasystem. Kunden vill mötas av samma budskap oavsett om det är online eller i den fysiska butiken. Vid ingången till Intersports butiker i Danmark visas aktuella veckokampanjer. Detta för att Intersport vill skapa en röd tråd i sin marknadsföring, där budskap och kampanjer från nätet ska möta kunden på sociala medier och i butikerna, menar Michael.

– Mycket innehåll som visas är automatiskt genererat och hämtas från andra informationskällor, exempelvis trafikinformation och spelinformation. Våra kunder har tillgång till vårt CMS, ett publiceringsverktyg, där de kan både skapa, styra, planera och publicera sitt innehåll. Kopplat till skärmarna finns sedan en mediaspelare, en mindre dator, som gör molntjänsten möjlig.

Intersport väljer att visa kedjans globala profilering samt pågående kampanjer.

Intersport väljer att visa kedjans globala profilering samt pågående kampanjer.

Multiq upplever att det råder en sund konkurrentsituation i branschen. Den mogna marknaden gör att det fortsätter att ske en positionering efter vad konsumenterna värdesätter. Digital skyltning kommer enligt företaget vara en självklarhet i framtiden och ses som en central funktion i en verksamhet.

– Alla segment kommer att utvecklas åt olika håll efter sina behov. Det som är gemensamt för samtliga marknader är att digitala skärmar kommer att bli en naturlig del av verksamheten, avslutar Michael.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: