Grafiska Företagen tar strid med reformpaket

Konkurrensen är snedvriden på distributionsmarknaden, menar initiativtagarna till Arena för framtidens distribution som höll ett seminarium 13 juni. Riksdagsledamöterna Denis Begic (S), Jessika Roswall (M) och Mikael Larsson (C) var på plats. Foto: Mikael Koff

Grafiska Företagen, Citymail och 21 Grams som ingår i initiativet Arena för framtidens distribution fortsätter med svidande kritik mot statliga Postnord, som de menar utnyttjar sin dominerande ställning och motarbetar en sund konkurrens. Med fem reformförslag går de nu på politisk offensiv för att begränsa Postnords ställning på produktions- och distributionsmarknaden.

Det konkurrensrättsliga regelverket och ägarstyrningen av statliga Postnord är förlegat, menar initiativtagarna till Arena för framtidens distribution med Grafiska Företagen, Citymail och 21 Grams i spetsen. De tar nu politisk strid med ett reformpaket för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden.

Den 13 juni höll Arena för framtidens distribution ett seminarium där de la fram sin rapport för en sund konkurrens på distributionsmarknaden. Foto: Mikael Koff

Trots digitaliseringens intåg, och förändrade kommunikationsmönster som påverkar hur postförsändelser produceras och distribueras, så tillåts ändå Postnord med sin dominerande ställning på marknaden att fortsätta expandera till nya delmarknader. Det skadar den fria konkurrensen, menar Arena-gruppen. Exempel på sådana delmarknader är distribution av morgontidningar, logistiktjänster, utdelning av oadresserad direktreklam, hantering av paket som väger över 20 kilo samt tryck-, print- och kuverteringstjänster.

Initiativet pekar ut fem politiska reformförslag för att skapa en postservice med högre kvalitet, men som också motverkar en utslagning av privata aktörer. Det handlar om att avyttra Postnords verksamhet utanför den samhällsomfattande posttjänsten, men också att den senare ska kunna vara föremål för upphandling. Vidare vill man se en anpassad utdelningsfrekvens, skärpt statlig ägarstyrning samt att PTS (Post och telestyrelsen) ska förtydliga sitt konkurrensfrämjande uppdrag.

 

Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis och Kaj Peterson på 21 Grams. Foto: Mikael Koff

Ravindra Parasnis, vd på Grafiska Företagen säger i ett pressmeddelande att situationen börjar bli ohållbar för flera företag i branschen. Han förtydligar att den principiella frågan gäller huruvida Postnords uppdrag är viktigt, och riktar in sig på ägaren, staten.

– Att Postnord, som är en dominerande aktör, har möjlighet att utnyttja sin position till att konkurrera med företag på alla möjliga kringliggande marknader lägger en våt filt över konkurrensen på marknaden.

Chalmersdocenten Christian Sandström var inbjuden som föreläsare. Foto: Mikael Koff

Enligt Martin Modig, vd på CityMail, krävs det kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med bolagets utnyttjande av sin dominerande ställning och effekterna av dagens prissättningssystem.

– Priserna på den lilla delen av brevmarknaden där Postnord har monopol, den del som privatpersoner och småföretag nyttjar, stiger i rasande takt, medan priserna på den stora konkurrensutsatta, industriella delen av brevmarknaden sedan många år ligger still är ett allvarligt tecken på att regelverket inte fungerar som det ska.

Den 13 juni höll Arena för framtidens distribution ett seminarium där rapporten med de nya reformförslagen presenterades. Flera inbjudna riksdagsledamöter var på plats för att debattera frågan.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: