Parasnis: ”Det blev något av en aha-upplevelse”

Ravindra Parasnis, vd på Grafiska Företagen. Foto: Mikael Koff

Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis ger sin syn på reaktionerna efter slutrapporten som pekar ut hur statliga Postnord bör agera för att inte bidra till en snedvriden konkurrens.
– Nu måste politikerna se till att ägarstyrningen av Postnord skärps.

För en vecka sedan hölls ett seminarium och en presentation av slutrapporten för Arena för framtidens distribution. Fem reformförslag riktade mot politikerna las fram om hur de vill förändra produktions- och distributionsmarknaden.

Vad har ni fått för reaktioner?
– Det blev något av en aha-upplevelse för riksdagsledamöterna som var på seminariet. De var medvetna om problemen innan men fick en bättre uppfattning av hur Postnords agerande påverkar konkurrenssituationen på flera marknader. Alla var inne på att ägarstyrningen måste skärpas. Våra medlemmar har varit positiva till rapporten. För vissa av företagen handlar det om överlevnad, säger Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis.

Vilken är den mest allvarliga kritiken som du riktar mot statliga Postnord?
– Det är absolut att Postnord agerar utanför sitt primära uppdrag, som är att säkerställa postgången. För våra medlemsföretag har det blivit en ohållbar situation att Postnord bedriver tryckeriverksamhet och ger sina kunder rabatt om de väljer att trycka hos Strålfors. Det slår undan benen på företagen och snedvrider konkurrensen på en marknad där Postnord inte borde finnas.

Var ligger bollen nu och vad händer framåt för er del?
– Nu måste politikerna se till att ägarstyrningen av Postnord skärps, förtydliga Post-och telestyrelsens konkurrensfrämjande uppdrag, men först och främst begränsa deras uppdrag och avyttra verksamheter som ligger utanför det uppdraget, exempelvis tryckeriet Strålfors. Det här är en stor fråga och vi kommer nu under sommaren att titta på hur vi ska gå vidare med den tillsammans med övriga intressenter.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: