Rapport: Digitalt kommer dominera reklaminköpen

Digital annonsering kommer att dominera både 2019 och 2020 enligt mediebyrånätverket GroupM.

Digital annonsering kommer att dominera både 2019 och 2020 enligt mediebyrånätverket GroupM.

Mediebyrånätverket GroupM släppte nyligen sin globala rapport över medieinvesteringarna. Den visar att det är digital reklam tar upp störst del av reklaminvesteringarna 2019-2020. 

De länder som anses drivande i branschens expansion är USA, Kina, Brasilien, Indien och Storbritannien. Marknaden förväntas ha en annonstillväxt med 3,4 procent. Detta är dock en minskning från nätverkets ursprungliga prognos på 4,6 procent.

I rapporten “This year, next year” skriver mediebyrånätverket GroupM att digital reklam tar upp störst del av världens reklamutgifter för år 2019 och 2020. Dock förutspår de att allt eftersom digital reklam mognar, kommer kategorin jämnas ut med övriga. Sedan 2014 har kategorin ökat med hela 25 procent.

Återigen minskar kategorin för annonsering i papperstidningar. Prognosen för år 2019 väntas minska 9,3 procent och med 5,8 procent under 2020. Tidningarna har sjunkit rejält sedan 20 år tillbaka då de stod för 34 procent av den globala annonsmarknaden. I dag är det istället nere på sex procent.

En annan kategori som nämns i rapporten är tv, som väntas stå för 30 procent av annonseringen 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: