Danskt tryckeri bygger en cirkulär ekonomi

Laurel Brunner har mångårig erfarenhet från den grafiska branschen och skriver på bloggen Verdigris.

I Laurel Brunners senaste blogginlägg delar hon med sig av sina tankegångar och analyser kring hur tryckeribranschen kan minska sin miljöpåverkan. Vi får också möta det danska företaget KLS Pureprint som arbetar in i det längsta för att bli världens mest gröna tryckeri.

Det finns signaler på att tänket kring cirkulär ekonomi håller på att vinna mark i tryckeribranschen. Sedan 1997 har KLS Pureprint, strävat efter att bli världens grönaste tryckeri med hållbarhet och etik baserad på cirkulärt tänkande inom teknik och biologi. Denna strategi har funnits sedan 1997 och KLS Pureprint är fortfarande högst aktivt i branschen. Certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 och den nordiska miljömärkningen Svanen har varit en del av utvecklingen, och affärsmässiga ändamål snarare än altruism driver strategin framåt.

KLS har varit koldioxidneutrala sedan 2009 och och de har en fordonspark med enbart elbilar. Företaget kör både med offsetpressar och digitalpressar i produktionen, och dessa drivs med vindkraft. De har också anpassat sig till ISO 12647-2 för processkontroll i offsettdelen som hjälper företaget att uppnå sina riktliinjer för kvalitetskontroll såväl som minimering av förbrukningsvaror och avfall.

2012 började KLS Pureprint att utveckla bionedbrytbara tryckmaterial. Pureprints substrat har inga kemikalier eller tungmetaller och är ämnade för avfallsdepån eller för kompostering för att snabbt brytas ned. De kan återvinnas, och samtidigt erbjuder företaget en version av ett Pureprint-material som är tillverkat av återvunna trycksaker. Projektet startades rent kommersiellt, men en del finansieras också av Danska bolagsverket med pengar speciellt riktade mot grön affärsutveckling. De första materialen, under varumärket Pureprint, introducerades 2015 och företaget som tidigare bara hade förkortningen KLS fick istället namnet KLS Pureprint.

KLS Pureprint tar alltså ett nytt grepp för att för att kapa sin miljöpåverkan genom att investera i att utveckla egna pappersprodukter, och genom att använda bläck och lack som också är 100 procent komposterbara. Men företaget ser också att den traditionella affärsmodellen för trycksektorn är gammal och omodern, vilket gör print allt mindre konkurrenskraftigt. Mycket bättre är att ha en ny affärsmodell som innehåller resurser inom en cirkulär ekonomi och som möter kundernas förväntningar på kvalitet och hållbarhet på ett sätt som är bevisat och ansvarstagande.

I Danmark väcker det här frågor som sträcker sig längre än materialinnovationerna, och som bör ses över i ett bredare perspektiv. Överst på listan rent allmänt måste vara sortering och återvinning. Det finns varken referensstandarder för detta eller något resolut sätt att hantera detta på. Det handlar också om frågan hur materialen ska hanteras för återvinning, sett exempelvis till hur hur själva tryckprocessen genomfördes, likväl som den kemiska sammansättningen av materialen i fråga.

Företag som KLS Pureprint är fortfarande ovanliga. Men trots det, medan medvetenheten ökar kring hur miljön påverkas och koncept som cirkulär ekonomi, så tittar fler människor på hur de kan förbättra tryckbranschens miljöpåverkan, och faktiskt göra något åt saken. Det måste ju ses som positivt.

_______________________

VERDIGRIS
Denna artikel kommer från Verdigris, ett sponsrat forskningsinitiativ i den grafiska branschen som syftar till att informera om det tryckta mediets miljöpåverkan. Inläggen där publiceras på engelska. Översättning: Claes Nordström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Lackat och klart för arkmatad inkjet

Canon har i samarbete med Plockmatic tagit fram en sömlös integration mellan Canons arkmatade digitala tryckpressar i varioPRINT iX-serien och Plockmatics DigiCoater Pro 400 HD LED efterbehandlingsmaskin. Kombinationen ska göra att kunderna kan producera högkvalitativa uv-lackade produkter i hög hastighet i ett automatiserat flöde.

Publicerat av: