Han vill att kunden ska lyfta blicken

Christer Pålsson säger att det enda sättet att möta utmaningarna i den grafiska branschen är en effektivare produktion, högre automatiseringsgrad och att titta på webblösningar.

Christer Pålsson säger att det enda sättet att möta utmaningarna i den grafiska branschen är en effektivare produktion, högre automatiseringsgrad och att titta på webblösningar.

Christer Pålsson kan se tillbaka på 35 år i den grafiska branschen – både som leverantör och producent. Han har receptet klart för sig hur mindre och större grafiska företag ska tackla minskade upplagor och större konkurrensutsatthet.

Med sina 35 år i den grafiska branschen har Christer Pålsson skaffat sig en förståelse för produktion ur två perspektiv. Under många år arbetade han för Fujifilm och i dag jobbar han med försäljning av storformat, inkjet, hos Agfa. Under ett par år däremellan var han vd på etikett- och förpackningstryckeriet Mediaköket.

Christer Pålsson säger att han fortfarande förvånas över, både på leverantörs- och producentsidan, att man i många fall inte har kommit längre i automatiseringsprocesserna. Det gäller programvaror men också hela vägen till slutprodukten. Samtidigt är han väl medveten om att många tryckerier har det kämpigt ekonomiskt, för att göra de nödvändiga investeringarna.

– Vi är långt framme när det gäller mjukvara, men har inte på något sätt fullföljt när det kommer till integration av affärssystem. Det finns mycket kvar att göra.

– Det kan jag vara förvånad över, framför allt i ett land som Sverige, där vi har varit och fortfarande är långt framme med tekniska lösningar och där man tittar på automatiseringsgraden relaterat till kostnader för arbetskraft. 

Pålsson säger att grafiska producerande företag befinner sig i en utsatt bransch, och volymerna minskar. Det finns många välmående företag i Sverige, men de blir färre. Företag konsolideras och blir större. Samtidigt möter de konkurrens från Europas stora onlinetryckerier som utgår från en effektiv process. De strömlinjeformar format och material, men framför allt har de en aktiv webbshop som kunder handlar ifrån och som driver försäljningen.

– De flesta av våra kunder har investerat i någon form av webbportal/webbshop, men de fullföljer inte och arbetar inte aktivt med den. En webbshop behöver marknadsföras och användas som ett aktivt säljverktyg, och på sikt bygga långsiktig försäljning.

– Precis som våra kunder är utsatta för onlinetryckerier och produktion utomlands, så är vi leverantörer utsatta för konkurrens och billigare förbrukningsmaterial från framför allt Kina. Det är både material- och maskintillverkare som etablerar sig i Europa.

Automatiserade produktionsflöden och webbshopslösningar är inget nytt för grafiska producenter och leverantörer. Kunskapsbyggande och samtal härvidlag har pågått under flera år. Christer Pålsson tycker heller inte det finns något som bromsar en investering avseende den teknik eller de lösningar som de producerande företagen i dag har att välja mellan.

– Det jag tror är en tröskel är IT-kunskapen. Man behöver skaffa sig den kunskapen genom en partner eller anställa, vilket man ofta drar sig för eftersom personen inte producerar. Det handlar om kunskap om hur man bygger upp och integrerar system, för att effektivisera produktionsprocessen.

– De grafiska företagen är otroligt duktiga hantverkare och kan sin produktion, material, färg, efterbearbetning med mera. Men skall jag generalisera så har man inte fokus på sälj och nya möjliga säljkanaler. Förr ringde kunderna tryckeriet och tryckeriet behövde inte söka jobben själv. Det som utmärker framgångsrika grafiska företag i dag är att de är aktiva i försäljningen och nära sina kunder.

Hur ser du på framtiden för producerande företag?

– Jag tycker kanske något förvånande att det ser ljust ut. Förvisso är det kontinuerlig nedgång i print och volym och det kommer att fortgå. Men det kommer alltid att finnas behov av tryckt media i olika former. Inom storformat, sign och display, är jag övertygad om en fortsatt ökning – att sätta färg på olika material. Användningsområdet är brett och det finns många nya applikationer inom tillverkningsindustrin, inredning, ljuddämpning och så vidare.

På frågan om hur han tycker grafiska producenter ska investera så kokar Pålsson ner det i två delar.

– De mindre företagen ska ha en bredd i sitt erbjudande med hög servicenivå. Med en lokal marknad behöver man erbjuda fler tjänster som en så kallad one-stop-shop med snabba leveranstider och en otrolig flexibilitet. Här kan man utvecklas och växa.

När det gäller de större storformatsföretagen råder ingen tvekan om att de måste öka automatiseringsnivån i produktionen.

– De större tryckerierna behöver volymer och konkurrerar på en större marknad med konkurrens från produktion utomlands. De är utsatta och det handlar mer och mer om  priset. Man måste automatisera och effektivisera, säger han och betonar att det inte bara handlar om att uppgradera till det allra senaste på maskinsidan, utan snarare hela processkedjan. En tryckpress idag är snabb och har automatik, men det handlar mer om hur jobben hanteras innan och efter tryck.

Att lyfta blicken mot att börja producera inom andra segment, såsom etiketter och förpackningar, är intressant men inte helt lätt, enligt Pålsson. Små upplagor går att producera, men ökar upplagorna så krävs ganska stora investeringar i kunskap och utrustning.

– Ofta är produktionen och tekniken ganska specialiserad men det är en marknad som ökar med bra lönsamhet.

Han har också svårt att se att tryckerier kommer ge sig i kast med digital skyltning i någon större utsträckning.

– Det är ett segment som utvecklas och som lever sitt eget parallella liv. Det är klart att det har tagit en bit av printmarknaden. Det kommer ständigt ny billigare teknik som påverkar, men det är mycket tryck som inte kan ersättas av digital signage.

Christer Pålsson ser en fortsatt ökning inom storformat, sign och display.

I sin roll som säljare säger Christer Pålsson att han alltid har tänkt lösningsorienterat och på kundens behov när det kommer till försäljningen.

– Det är mycket frågan om att identifiera ett behov hos kunden. Antingen är kunden väl medveten om att det finns, eller så måste jag få kunden medveten. Det kan vara nya applikationer, printa på nytt material, nya affärsområden men framför allt att automatisera och utnyttja befintliga flöden.

Han säger att varje kundmöte är unikt, med nya förutsättningar och företagsledare som tänker på olika sätt utifrån sina förutsättningar i företagen. Utmaningen ligger i att sätta sig in i kundens verksamhet och försöka förstå den.

– Det gäller både att finna sig som en partner till kunden och komma med bra input när det gäller nya marknader och nya produktionssätt, att se möjligheterna som finns och få kunden att inse det. Inom storformat blir det mycket diskussion om material, teknik och produktionskostnad. Det gäller att erbjuda en kostnadseffektiv lösning som ger kunden möjlighet att tjäna pengar.

Hur bör relationen se ut mellan leverantörer och producerande företag?

– Det måste finnas ett förtroende och i en bra affärsrelation ska båda tjäna pengar. Det måste båda parter inse. 

Pålsson säger att det är viktigt att få respons och support från en leverantörspartner då det säkerligen är något som kommer att behövas under resan.

– Men det är viktigt att ha en viss distans till leverantörerna och vara öppna för vad andra erbjuder för lösningar. Ibland kan jag tycka, märkligt nog, att kunden inte konkurrensutsätter oss tillräckligt och vidgar sin syn, det skulle ge ett större perspektiv och få oss leverantörer att skärpa oss.

– Ett bra exempel är tidningstryckerierna. Det är förmodligen det segment inom grafisk produktion som har det tuffast, med en bra produkt som färre och färre vill betala för.

– De är väldigt duktiga på tydliga och noggranna upphandlingar. När det finns ett behov så gör man en ordentlig kravspecifikation, utför tester och undersöker vad olika leverantörer kan erbjuda. Alla som sysslar med tryck i större volymer borde besöka ett tidningstryckeri. De tänker verkligen automatisering och effektivisering av
produktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *