Bröderna Veres fortsätter köpa

Bröderna Jan och Peter Veres, som med stor framgång driver Justnu kedjan sedan några år tillbaka, startade i fjol Brover Group, med syfte att även köpa vanliga tryckerier som inte passar in i Justnu konceptet.

De har sedan köpt på sig ett antal företag. Nu senast har de köpt konkursade Strand Grafiska i Lindesberg, som ju var ett av Sveriges större och finare tryckerier, innan de hamnade i ekonomiska svårigheter.

Brover tror på den mångåriga ledningen och har bett bröderna Thomas och Mikael Strand att stanna kvar i företaget. Ny vd blir Justnukedjans marknadschef Martin Ghaoui.

– Martin har sedan 2001 varit en värdefull medarbetare på JustNu och de senaste åren haft en ledande roll i Justnus ledningsgrupp, säger Jan Veres, som är koncernchef för Brover Group.

Mikael Strand kommenterar det hela så här:

– Med Brover Group som ägare kommer Strands att kunna nå de mål och bli det företag som vi alltid strävat efter. Att sälja företaget till Brover Group känns helt rätt, personalen och produktionen kommer att bli kvar lokalt här i Lindesberg, något som hela tiden varit mycket viktigt för oss.

Peter Veres är styrelseordförande. Han berättar att med det här förvärvet så kommer Brover Group upp i en omsättning runt 175 miljoner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *