Storformatstryckerierna satsade på digital skyltning – så gick det sedan

Brand Factory drog mycket uppmärksamhet till sig under sin föreläsning på Sign&Print Scandinavia-mässan i februari, då de även hade med sig interaktiva digitala skärmar på plats.

Brand Factory drog mycket uppmärksamhet till sig under sin föreläsning på Sign&Print Scandinavia-mässan i februari, då de även hade med sig interaktiva digitala skärmar på plats.

Billes, Big Image och Brand Factory är tre svenska storformatstryckerier som alla tog steget in på marknaden för digitala skärmar. Men hur har det gått?

En skärm är bara en skärm och kan likställas med en bit vitt papper. Utan vettigt innehåll så ger det inte mycket, säger Big Images vd Rickard Eskilsson. Det var under hösten 2018 som Big Image presenterade sitt nya affärsområde med digitala skärmar. I dag har de kunder inom en rad olika områden som köper både digitala och tryckta skyltar.

Rickard Eskilsson.

Rickard Eskilsson.

– Våra kunder finns inom mode- och detaljhandel, kultur och fastighetsbolag, köpcentrum och parkeringshus. De använder alla i dag tryckta produkter och kommer även göra så i framtiden.

Framåt kommer företaget sätta fokus på värdeskapande för kunden.

– Fokus framåt är att fokusera på nyttan med digital skyltning och hitta smarta lösningar för kunderna som är värdeskapande. Vilken återkoppling kan man få på hur lyckad till exempel en kampanj har varit. Kultursegmentet står inför ett teknikskifte men kommer att nyttja båda. Att köpcentrum med mera är starka kandidater är ju uppenbart, men även här hitta funktionalitet som skapar mervärden, säger Rickard Eskilsson.

Fokus på kärnverksamheten

Billes tryckeri i Mölndal, tog steget och blev delägare i ett annat bolag för några år sedan. På grund av tidsbrist blev det dock svårt att hinna med alla områden.

Niklas Bille.

Niklas Bille.

– Vi sålde bolaget för två år sedan. Vi ansåg oss tvungna att fokusera på Billes kärnverksamhet, nämligen trycksaker, säger vd:n Niklas Bille.

Vill ha både digitalt och tryckt

Brand Factory ser en fortsatt ökning av digital skyltning. De har däremot sett en förändring i kundernas önskemål, menar Brand Factorys affärsutvecklingschef Olof Björn.

– Marknaden för digital skyltning är fortsatt stark, men förändras så sakteliga till mer ”smarta lösningar”. Kunderna vill att teknologin adderar mer än bara rörligt media. Vi ser till exempel ett ökat intresse för interaktiva lösningar. Investeringarna utvärderas mer och mer från ett ROI-perspektiv och vi ser ett ökat intresse för att kombinera tryckt och digital kommunikation för bästa effekt.

Företagets kunder finns enligt Olof inom alla branscher vilket liknar deras kundbas generellt.

Olof Björn.

Olof Björn.

– Vi är breda i vårt erbjudande till marknaden även om kunder som möter sin kund på en fysisk plats är i solklar majoritet. Det är definitivt så att våra kunder i dag tänker i en kombination av tryck och digitalt för att skapa effekt. Vårt erbjudande går i dag ut på att leverera en helhetslösning till kunden där behov och budget får styra.

För Brand Factory blir fokus framåt att noga följa marknaden och hjälpa kunderna att hitta rätt.

– Vi kommer öka vårt erbjudande inom det kreativa arbetet med fokus på konceptutveckling och innehållsproduktion för interaktiva lösningar, avslutar Olof Björn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *