”Vi har bara sett början på potentialen med Web-to-Print”

Fabian Frenzel chef för innovation och marknadsföring på Unitedprint.

Fabian Frenzel, chef för innovation och marknadsföring på Unitedprint.

Unitedprint SE är ett internationellt, innovationsdrivet e-handelsföretag inom tryck, media och reklamindustrin. Som ett av de första och ledande internettryckerierna i Europa, driver Unitedprint de välkända web-to-print-portalerna print24 och Easyprint samt Partnershop-programmet Unitedprint Shop Services (USS). Sedan 1 juli 2019 är Fabian Frenzel chef för innovation och marknadsföring på Unitedprint.

 

Fabian, kan du berätta om ditt nya uppdrag i Unitedprints ledning, och vilka utmaningar du ser framåt?

Det viktigaste för oss på Unitedprint det kommande året är den transformation till hybridföretag som vi just nu genomgår. Vi kommer dels ha fokus på web-to-print-butiken med vår egen produktionsanläggning, men också utveckla vår affär till att vara ett smart datadrivet e-handelsföretag, med en genomtänkt plattformsstrategi. Det är viktigt att förenkla det som tidigare varit en komplex traditionell och vertikal affärsprocess, och samtidigt ta full hänsyn till samspelet mellan alla olika aktörer i processen. Detta medför inte bara nya marknadsförings- och försäljningsprocesser, utan framför allt också nya upphandlingsprocesser, vilket naturligtvis är en utmaning för hela vårt företag.

Hittills har Unitedprint varit känt som ett företag som sköter all sin egna produktion åt sina kunder. Kommer detta att förändras i framtiden?

Ja, vi går igenom en stor och grundläggande förändring. Vi har en plan för outsourcing av vår produktion som vi just nu steg för steg implementerar. En ökande andel av vår analoga produktion – allt inom offsettryck – täcks alltmer upp av våra kvalificerade nationella och internationella produktionspartners. Vi använder oss av nyutvecklade online- och teknologibaserade resurser med avgörande fördelar gentemot tidigare konventionella sätt att arbeta. Tack vare detta system kan vi decentralisera och skala våra operations- och tillverkningsprocesser, oavsett land. Detta maximerar vår flexibilitet och vi förbättrar leveranstiderna genom att komma närmare våra kunder. ”Think global, print local!” är ett tänk som genomsyrar många olika nivåer i vår organisation, och vi har som målsättning att ständigt hitta vägar att nå dit.


Unitedprint är ett internationellt e-handelsföretag inom tryck och media, med tyska rötter. Som ett av Europas ledande onlinetryckerier finns Unitedprint representerat i 22 länder. Mer än 1 miljon kunder har tagit del av företagets tjänster där det finns över en halv miljon kombinationer av tjänster – som till exempel leverans i hela Europa inom 24 timmar. Nyligen passerad Unitedprints omsättning 1 miljard Euro. Företagets fokus ligger på plattformskonceptet, och erbjuder partnerskap inom såväl produktion som försäljning. ”Genom Web-to-print kan vi kombinera den fysiska handeln med den digitala. Våra processer för e-handel, IT och datahantering blir en allt större del av vårt kapital, och det bästa av allt är att vi bara har börjat!” Wolfgang Lerchl (grundare, ägare, styrelsens ordförande)

Mer information på www.unitedprint.info/en


Era kunder uppskattar print24 – Unitedprints flaggskeppsportal – på grund av produktkvalitet och de pålitliga leveranserna. Hur säkerställer ni att era produktionspartners uppfylla de höga kraven?
Över hela Europa finns det tusentals mindre, medelstora och större tryckerier som besitter en fantastisk kompetens, enorm kapacitet och pålitliga leveranser. Men vi vet genom erfarenhet att många av dessa har det svårt då de saknar tillräcklig kapacitet när det gäller relevant utbildad personal för deras alltmer tekniskt avancerade utrustning. Genom ett partnerskap med oss så får tryckerier ytterligare en intäktskälla utan att behöva öka sina marknadsföring- eller försäljningskostnader. Vi på Unitedprint kommer fortsätta vår inslagna väg med att fokusera på innovativa, professionella e-handelslösningar, så att våra kunders beställningar blir producerade och våra produktionspartners har de nödvändiga processerna på plats för att producera de många ordrar vi får in. Naturligtvis så ser vi till att alla de automatiserade processer som krävs för den nivå av service vi erbjuder, alltid fungerar och förbättras. Våra produktionspartners får fördelar genom vårt optimerade ordersystem, våra smidiga processer och även genom vårt förbättrade sätt att köpa material.

Jag förstår. Så även upphandlingen är plattformsbaserad?

Ja, men även inom försäljning. Vi har ett webshop-program, eller USS-Partnershop-program som vi har erbjudit till återförsäljare sedan 2016. Över hela Europa har vi nu mer än hundra oberoende partners som driver sin egen WtP-butik. De använder utan kostnad vårt kraftfulla WtP-verktyg, komplett med en IT-infrastruktur för att bygga upp en egen WtP-shop åt sina egna kunder, riktad mot sin egen målgrupp. Detta fungerar riktigt bra och är så att säga vår återförsäljarplattform. Min kollega Ali Jason Bazooband är en nyckelperson för den här delen av vår verksamhet. Han är affärschef för alla våra internationella försäljningsföretag, liksom för våra andra varumärkesbutiker print24, Easyprint och vår portal för reklamteknologi DDK PRINT BIG. Därför ser vi oss som ett öppet nätverk där vi inte längre endast matar vår egen produktion, utan även bjuder in tredjepartsföretag, återförsäljare och producenter, att ta del av våra plattformar. Allt detta grundar sig i gedigen dataanalys, nätverkskompetens och en 10-årig erfarenhet av framgångsrika e-handelslösningar för den grafiska branschen. Vårt företag är helt skuldfritt, har ett starkt kapital i ryggen, och vi är stolta att kunna mäta oss med såväl nationella som internationella börsnoterade bolag.

 

 

Så det finns fortfarande en efterfrågan på den lokala närvaron även i onlineåldern?
Absolut! Med detta sätt att arbeta så kommer våra partners kunna erbjuda den personliga service som den lokala marknaden kräver. Våra USS-partners är inte bara återförsäljare, utan de är aktiva i sina egna nätverk där WtP fortfarande är ovanligt. De senaste två åren har vi också investerat intensivt i arbetet med varumärket Print24. Vi har nu våra egna team av försäljare i vart och ett av de 22 länder där vi är representerade. De ser personligen till att våra kunders intressen möts och utvecklar nya affärsmöjligheter.


USS erbjuder en komplett WtP-lösning för e-handel för tryck och media. Oberoende partners, med eller utan egen produktion, har möjlighet att ha sin egna web-butik med över en halv miljard produktkombinationer, med möjlighet att marknadsföra sig i 22 länder. Genom Unitedprints erfarenhet och effektivitet erbjuder vi våra partners att ta del av framgången vi fått genom att vara en av de mest framgångsrika onlinetryckerierna i Europa. Vi har en bred produktportfölj som ständigt växer, låga priser, snabba leveranstider, hög kvalitet och personlig service. Den globala marknaden för våra produkter är över € 100 miljarder, och vi erbjuder våra partners tillträde till denna marknad, utan att de behöver investera själva. Enkelt, gratis, plug&play.
Mer information på www.unitedprintshopservices.com


 

När det gäller marknadsföring, var ser du de största utmaningarna?
Naturligtvis är vår främsta uppgift att nå den högsta kundnöjdheten som är möjlig, och se till att den bibehålls på högsta möjliga nivå. Vi arbetar ständigt med vår produktmix av variation, kvalitet, leveranshastiget, service och bästa pris. Detta innebär att marknadsföring, support och försäljning spelar en ännu viktigare roll än tidigare. Konkret så betyder detta att våra befintliga kunder får ännu bättre och mer individuellt anpassad support. Å ena sidan betyder detta att vi dels anpassar kundkommunikationen individuellt för varje kunds behov, men även fokuserar på att på bred front kunna kommunicera med våra kunder via olika kanaler. I framtiden kommer våra kunder bli kontaktade precis med den information som är relevant för dem, på den kanalen som passar dem bäst. För oss betyder detta att vi måste anstränga oss för att använda relevant data på ett intelligent sätt och naturligtvis förbättra vår närvaro på webben.

 

 

Betyder det att print24 får ett nytt ansikte?

Inte bara print24, utan även Easyprint – vår portal för för mindre företag och privatpersoner. Här kan man enkelt designa egna original online, eller välja mellan olika mallar genom vårt helt nyutvecklade FreeDesign-verktyg. Vi har tagit ett helt nytt grepp även om denna produkt och integrerar den med en egenutvecklad, KI-baserad chatbot vilket ger en automatiserad kundkommunikation.

Det låter väldigt spännande, och du har ett ambitiöst uppdrag.

Alla inser att internet har förändrat våra liv i grunden på en väldigt kort tid. Varje företag måste vara medvetet om att digitaliseringens dynamik kommer fortsätta vända upp och ner på alla gamla strategier och traditionella marknadsplaner. Det gäller att vara vaksam.


Allaoui Graphic Machinery GmbH har varit ansvariga för upphandling av all offsetutrustning, teknisk utrustning från Utnitedprints.coms analoga pre- och postpressavdelningar. Företaget är specialiserat på den grafiska industrin och arbetar i över 70 länder tack vare sitt globala nätverk. Tack vare mångårig erfarenhet och expertis i branschen så lyckades man implementera och ta sig an ett så pass omfattande projekt med stor tillförlitlighet och framgång. Teamet kring Ammar Allaoui kan erbjuda utrustning till passande företag genom både kompetens och pålitlighet. ”Alla kan inte hantera så pass stora projekt, och det räcker inte med att vara kreditvärdig. Man måste ha erfarenheten av att marknadsföra maskiner på ett målinriktat sätt, hantera hela processen på ett känsligt och strukturerat sätt.” Säger Ammar Allaoui. René Winkler, Styrelseledamot IT/Produktion/Logistik Unitedprint: ”Allaoui Graphic Machinery var extremt kompetenta, samarbetsvilliga och tillförlitliga genom hela projektet och vid varje givet tillfälle så mötte de våra förväntningar.”
Mer information på www.allaoui.de/en

För mer information erbjudanden från Unitedprint, beök: www.unitedprint.info/en.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *