4Sign vässar med digital skyltning

För att digital skyltning ska kunna växa kan det krävas ett samarbete mellan it-aktörer och skyltmakarna tror Jonas Albinsson, kedjeledare på 4Sign.

För att digital skyltning ska kunna växa kan det krävas ett samarbete mellan it-aktörer och skyltmakarna tror Jonas Albinsson, kedjeledare på 4Sign.

På längre sikt behöver skyltföretagen utveckla produkterna för att inte tappa fart, menar 4Sign. Därför ska profil- och skyltkedjan utbilda sina medlemmar inom digital skyltning de kommande åren.

flera år har det talats om huruvida skyltföretagen kan fortsätta leverera plåtskyltar och traditionella ljuslådor, samtidigt som tekniken går framåt. Det är en fråga som fortfarande är aktuell i dag menar Jonas Albinsson, 4Signs kedjeledare.

– Det har varit en prisfråga men också en kompetensfråga, för att det kommer in så mycket andra delar i det när man tittar på digital skyltning. Hur bygger man it-infrastrukturen bakom? Det tror jag har varit begränsningen.

Inget tillräckligt erbjudande

Jonas tror att den typ av digital kompetens som skyltföretagen ibland saknar, i dag finns hos it-firmorna. De i sin tur saknar dock skyltkompetensen. Enligt honom kan det vara bristen att väva samman denna kompetens mellan de olika branscherna som gör att det i dag inte finns ett tillräckligt bra erbjudande inom digital skyltning att erbjuda kunden. 

– Om man ser till skyltbranschen så är det en förändring av affärsmodellen. Det vi kan göra med digital skyltning är att tjäna mer pengar på service- och underhållsavtal. Vi tar hand om driften, skapar budskapen och sköter budskapen. Det blir mer en abonnemangsform i kundrelationen än i dag när vi säljer, skickar en faktura och väntar på att kunden ska ringa nästa gång, berättar Jonas och fortsätter:

– På sikt så kommer det mer och mer digital skyltning. Tekniken blir billigare och det blir lättare att driva själva skylten. Ju längre fram i tiden vi kommer så blir det nog också mer naturligt att vi kommer längre ifrån de äldre produkterna som vi jobbar med i dag. Så jag tror absolut att det digitala är framtiden.

I dagsläget får 4Sign inte in så många förfrågningar på just digitala skyltar. Jonas tror att det till stor del handlar om förmågan att sälja in möjligheten att använda sig av en digital skylt till kunden. Alltför ofta tenderar vi i branschen att erbjuda gamla, redan beprövade alternativ.

– Vi är som säljare inte alltid fokuserade på idéförsäljning. Om vi skulle jobba mer, och bättre, med idéförsäljning så kommer nog kunderna bli mer intresserade av att titta på andra alternativ.

“Skyltföretagen måste kunna erbjuda digital skyltning”

De kommande åren, med start år 2020, ska 4Sign-kedjan ta en position inom digital skyltning, både genom utbildning men också genom samarbeten.

– Det kommer nog vara väldigt många som kommer vilja vara med i det här racet. Vi ligger kanske inte längst fram inom detta område i dag, men under de närmsta åren kommer vi fokusera på detta område och bli duktiga på det, säger Jonas och avslutar genom att svara på frågan om digital skyltning kommer vara viktig för skyltföretagen i framtiden:

– Inte på kort sikt, men på längre sikt tror jag absolut att skyltföretagen måste kunna erbjuda digital skyltning, annars kommer till exempel IT leverantörerna att ta den bollen. Så det tror jag absolut. Vi måste ut och hitta sättet att sälja det till våra kunder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Kodak: ”Stärk ditt företag med automatisering”

Hur kan man få ett effektivare arbetsflöde med hjälp av olika analysverktyg? Och hur kan automatisering av datainsamling och analys ske med AI och maskininlärning (ML)? Stephen Miller, Director Product Management på Kodak Workflow Software berättar hur företag kan frigöra både tid och resurser, och på så sätt nå tillväxt.

Publicerat av: