Mellanår för Kph Trycksaksbolaget

Uppsalatryckeriet känner av en vikande marknad och försäljning men rörelseresultatet stiger och företaget ser med tillförsikt på framtiden med nya digitala lösningar. 

I den senaste årsredovisningen som sträcker sig fram till sista juni 2019 uppgår Kph Trycksaksbolagets omsättning till 26,7 miljoner kronor. Det är en minskning med 2,8 miljoner kronor jämfört med det föregående året. Rörelseresultatet ökar från 2,1 till 2,2 miljoner kronor. Årets resultat landar på 1,2 miljoner.

Kph Trycksaksbolaget är medlem i det rikstäckande grafiska nätverket Intercopy. I dag finns nätverket på 15 orter. Enligt tryckeriet har de under räkenskapsåret tecknat tre nya avtal med Uppsala Universitet samt ett par andra stora kunder. Trycksaksbolaget har också utökat med digitala tjänster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *