Lenanders sjösätter inplastningslinje

Svante Oledal, vd på Lenanders Grafiska.

Svante Oledal, vd på Lenanders Grafiska. Foto: Claes Nordström

Offsettryckeriet Lenanders Grafiska i Kalmar sätter en ny inplastningslinje i drift.
– Det finns en hel del kunder som vill skicka sitt material i plastpåsar, säger vd:n Svante Oledal. 

Den senaste tiden har det hänt mycket hos tryckeriet Lenanders Grafiska i Kalmar. Bland annat har de CPG-certifierats, investerat i bokbinderiet, köpt nya digitalpressar samt uppdaterat sin hemsida. Nu sätter de också en inplastnings- och bilagemaskin i drift.

Minskar transporter

Installationen kan verka motsägelsefull för ett tryckeri som sedan 2007 har strävat efter att minimera sin miljöpåverkan. Men sanningen är den att tryckeriet med den nya linjen kan minska både sina transporter och ledtider, menar vd Svante Oledal.

– Det finns en hel del kunder som vill skicka sitt material i plastpåsar, till exempel när man inkluderar bilagor, berättar Oledal.

Genom att flytta inplastningen inhouse kan tryckeriet minska de totala godstransporterna, något som är ett av tryckeriets stora miljöutmaningar i dag. Samtidigt minskar ledtiderna från det att kunden lämnar sitt material till det att han  får den färdiga produkten.

– Vi har haft ett fantastiskt samarbete med underleverantörer när det gäller att få hjälp med inplastning, men om vi kan ta hem denna del av produktionen och därigenom minska miljöbelastningen så måste vi göra det.

Ska hitta rätt mix

För tryckeriet, som traditionellt är ett offsettryckeri och som nu även kör digitaltryck, är planen framåt att få produktionslinjerna att fungera i symbios med varandra.

– Vi har tidigare varit fokuserade på offset men nu när vi har en digital kapacitet skall successivt lära oss arbeta smartare och köra rätt produkter i rätt avdelning. Man kan till exempel mixa en leverans till en kund där omslaget är kört digitalt och inlagan i offset.

Att hitta de smarta lösningar på problem och utmaningar är enligt Oledal en del av ett kontinuerligt pågående förbättringsarbete där alla medarbetare uppmuntras att tänka kreativt och problemlösande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Nannatrycket halverar
kostnad för papper och färg

Holmebo Paper lanserar ett nytt papper för riktigt tunt tryck. Tillsammans med en ny rundbindare från Horimatic skapas en produkt med full funktionalitet men minimal vikt.
– Idén är att du trycker på ett mycket tunt papper – lite drygt 14 gram per kvadratmeter. Genom att du har en produkt med minst 64 sidor – men helst 96 sidor eller fler – så får du stadgan, säger Holmebos vd Nils Ringlek.

Publicerat av: