Producentansvar slopas för papper

Vice statsminister och miljöminister Isabella Lövin (MP).

Regeringen slopar producentansvaret för papper. Det innebär att branschen inte längre själv är ansvarig för insamling och återvinning av papper. Detta är något som speciellt Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis arbetat hårt för.

Hittills har det inte varit något problem, eftersom ersättningen för returpapper varit så pass hög att den täckt alla kostnader för insamling av papper. Men med minskad papperskonsumtion och lägre priser på returpapper, har det blivit allt svårare att täcka kostnaderna för insamling. Från nästa årsskifte skulle det dessutom krävas ett hushållsnära insamlande. Därför skulle det behöva läggas en avgift på allt papper i Sverige.

Miraklet har inträffat, att två miljöpartistiska ministrar har beslutat att lägga över ansvaret för pappersinsamling på kommunerna, som ju redan är ansvariga för övriga insamling. Kulturminister Amanda Lind (MP) var orolig att en ytterligare belastning på tidningarna skulle ha stor skada. Vice statsminister och miljöminister Isabella Lövin (MP) säger:

– Regeringen har inlett dialog med berörda parter och regeringens bedömning är att ett upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader på tidningsbranschen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Den lilla färgen i bläcket

Föreställ dig att du har en fordonspark med tio bilar. Alla kommer från olika tillverkare och varje bil körs på sitt eget, unika bränsle. Idiotiskt skulle du säkert säga. Men vad hade du sagt om det istället handlat om utskriftssystem? Här är det nämligen bläcket som alltid ger bästa resultatet – skräddarsytt för just skrivhuvudet i kombination med det valda materialet.

Publicerat av: