Konsumenter föredrar papper för miljön

Undersökning visar att konsumenter gillar pappersbaserad emballage. Foto via Two Sides

En undersökning visar att konsumenter gillar pappersbaserade emballage. Foto via Two Sides

En europeisk undersökning visar att konsumenterna föredrar pappersbaserade emballage eftersom det är bättre för miljön och konsumenterna blir också alltmer uppmärksamma på emballagets påverkan på miljön.

Studien har beställts av Two Sides och genomförts av det oberoende forskningsföretaget Toluna. Totalt har 5 900 europeiska konsumenter deltagit i undersökningen. Syftet var att få en djupare förståelse för hur konsumenter uppfattar emballage utifrån deras attityder och preferenser.

Lättast att återvinna i hemmet

De tillfrågade ombads att välja vilket material de föredrog av papper och kartong, glas, metall och plast baserat på 15 parametrar som relaterar till hållbarhet och praktiska och visuella egenskaper.

De egenskaper som värderades högst när det gäller miljöpåverkan och återvinning är papper och kartong. Enligt konsumenterna är det också lättast att återvinna i hemmet.

Med glasförpackningar uppskattar konsumenterna att de ger ett bra skydd, kan återanvändas men också utseendet och känslan.

Konsumenter mer medvetna

– Vår studie visar att konsumenter i hela Europa uppskattar miljöfördelarna med pappersbaserade emballage. Men det finns vissa missuppfattningar, inte minst när det gäller materialets höga återvinningsgrad, säger Jonathan Tame, vd för Two Sides.

– Konsumenterna blir alltmer medvetna om förpackningsmöjligheterna för de produkter som de köper, vilket i sin tur sätter press på företagen – inte minst inom detaljhandeln. Kulturen att ”göra, använda och kasta bort” förändras långsamt, tillägger Magnus Thorkildsen, Country manager för Two Sides i Norden.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *