Medieinvesteringarna minskade under 2020

Bio var den medieform som tog allra mest stryk under coronaåret 2020.

Under helåret 2020 minskade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 17,8 procent, jämfört med 2019. Detta skriver organisationen i ett pressmeddelande där de sammanfattar det just avslutade året.

Även under årets sista månad, december, minskade medieinvesteringarna och uppvisade en negativ tillväxt om 21,3 procent, jämfört med samma månad föregående år. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då december 2020 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2019. Totalt förmedlades under december över 860 miljoner kronor och totalt för helåret 2020 nästan 15,3 miljarder kronor.

År 2020 var ett minst sagt turbulent år – även för medieinvesteringarna. Under helåret 2020 minskade de totala medieinvesteringarna med 17,8 procent, vilket motsvarar drygt 2,7 miljarder kronor. Samtliga mediekategorier har haft en negativ tillväxt under året och ingen enskild kategori kan ses som vinnare. Dock har investeringarna i digitala kategorier endast minskat med 8,8 procent, vilket är betydligt lägre än genomsnittet.

Rör sig mindre utomhus

Den mediekategori som under helåret 2020 uppvisade störst negativ tillväxt var bio. Detta kan dock förklaras genom att biograferna har varit stängda stora delar av året. Även utomhus/trafikreklam hade ett tufft år med en negativ tillväxt om 30,0 procent. En förklaring till detta är att många har arbetat hemifrån, inte åkt kollektivtrafik i samma utsträckning och rört sig betydligt mindre utomhus än vanligt. Under 2020 hade både online video och sociala medier högre medieinvesteringar än utomhus/trafikreklam.

Tapp för print

Printkategorierna fortsätter att minska och under året har tappet accelererat. Under 2020 minskade printinvesteringarna med 27 procent och året innan backade de med 18,5 procent. TV, den största mediekategorin, tappade över en miljard kronor under 2020.

– 2020 blev ett av de mest dramatiska åren vi någonsin har varit med om. Även medieinvesteringarna hade ett turbulent år och under 2020 köptes annonsutrymme för knappt 12,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning om 17,8 procent. Det är den lägsta noteringen sedan 2010. Under det andra kvartalet minskade medieköpen med hela 34 procent, och även om investeringarna har fortsatt minska hela året så har takten mattats av något. Under årets sista kvartal backade investeringarna endast med 4,5 procent. Det är en signal om en snabb återhämtning som kan komma att fortsätta in i 2021, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

En dag mindre

Under årets sista månad minskade medieinvesteringarna med 21,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då december 2020 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2019. Fyra mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under december och dessa var; fackpress, online video, sociala medier samt populärpress. Den kategori som ökade mest under månaden var fackpress. Detta med en positiv tillväxt om 43,8 procent. Den mediekategori som backade mest under december, bortsett från bio, var radio. Detta med en negativ tillväxt om 39,7 procent.

– Lite oväntat gjorde radio en mycket svag månad och blev den stora förloraren i december. Nedgången kan bara delvis förklaras med periodisering – hälften av nedgången måste förklaras av andra faktorer. Eftersom radio under året har klarat sig bättre än genomsnittet var den här nedgången oväntad. De medier som växte i december var sociala medier och online video. Digitala kanaler klarade 2020 väsentligt bättre än analoga medier och förflyttningen av annonspengar från analoga till digitala medier har påskyndats under året och den snabba förflyttningen kommer sannolikt att fortsätta under 2021. Vi har ändrat vår mediekonsumtion under året mot mer digitalt; framför allt har de äldre målgrupperna ökat sin digitala mediekonsumtion – både vad gäller video, sociala medier och digitalt ljud, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

Vill du ha fördjupad information kan du hitta mer här:  www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *