Så påverkar pandemin papper och tryckfärg

Eurograph redogör för statistik av efterfrågan på grafiskt papper. Foto: Pressbild

Pappersförbrukningen är tillbaka till nivån före pandemin. Men priserna stiger, framgår i en rapport från Intergraf.

Den stigande pristrenden på jungfrufiber och återvunna fibrer, kan leda till kommande prisökningar på grafiskt papper. Detta besked har meddelats från flera pappersleverantörer, skriver organisationen Intergraf i en artikel publicerad i mars.

Efterfrågan minskar

I synnerhet förväntas prisökningen gälla träfritt papper. Därutöver har det från år till år skett en generell vikande efterfrågan och som följd av det en anpassning av kapaciteten. Detta antas ha en ytterligare inverkan på priserna i framtiden.
Datastatistik om förbrukningen av grafiskt papper finns nu tillgänglig och visar hur efterfrågan har påverkats av pandemin. De senaste uppgifterna är framtagna av Eurograph, European Graphic Paper Association.

 

Förbrukning av papper i tusen ton. Källa: Eurograph mars 2021

Prisökning på råvaror och frakt

Marknaden för tryckfärg ser också ett ökande kostnadstryck. European Printing Ink Association (EuPIA) rapporterar om ökade kostnader för pigmentråvaror, en pressad försörjningskedja inom petrokemin och kostnadsökningar för vegetabiliska oljederivat. De har också skett dramatiskt ökade fraktkostnader på grund av låg tillgänglighet av containrar.

– Råvaror och frakt utgör merparten av de samlade produktionsomkostnaderna för tryckfärger. Det är därför oundvikligt att dessa höjda materialkostnader och den begränsade tillgängligheten kommer att ha en större inverkan på priserna. EuPIA-medlemmar försöker mildra de högre kostnaderna genom interna processoptimeringar, alternativ sourcing och ökad effektivitet, säger EuPIA:s vd Martin Kanert i ett uttalande från februari 2021.

Text: Søren Winsløw, Översättning Claes Nordström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *