Koldioxidutsläpp omvandlas till regnskog

Kompenseringen sköts av organisationen World Land Trust som köper upp regnskog i Vietnam. Foto: Pressbild

Konceptet Carbon Balanced Paper lanseras nu i Sverige. Ett sätt för såväl pappersleverantörer som tryckerier och trycksaksköpare att kompensera för CO2-utsläpp från pappersbaserade produkter.

Carbon Balanced Paper har tidigare funnits i Storbritannien och introduceras nu även i Norden och Nordamerika. I Norden sker det genom Grafkom som är ett nätverk för den grafiska branschen.

– Miljö och klimat blir allt viktigare i samhället. Ska man vara med och kämpa om framtidens kunder så måste man ta dessa frågor på allvar. Med Carbon Balanced Paper ger vi samtliga aktörer i värdekedjan möjlighet att CO2-kompensera för sina trycksaker, säger Magnus Thorkildsen, partner i Grafkom, i ett pressmeddelande.

Konceptet vänder sig till alla som sysslar med produktion av pappersprodukter, inklusive pappersbaserade förpackningar. För att kompensera för en trycksak behöver man bara ange vikten på denna. Företag kan även kompensera för sitt totala utsläpp genom Carbon Balanced Company.

Köper regnskog i Vietnam

Själva kompenseringen sköts av World Land Trust som köper upp regnskog i Vietnam. På så sätt säkerställs att koldioxid som träden lagrar stannar i skogen och inte släpps ut i atmosfären. Det hjälper även flera utrotningshotade djurarter.

– Grafkom har länge varit på jakt efter ett miljöprojekt inom det här fältet. Samarbetet med World Land Trust känns väldigt bra, särskilt eftersom det är en stabil aktör med mycket erfarenhet och stöttning från tungviktare som Sir David Attenborough. Ökat miljöfokus är avgörande för den grafiska branschen och nu finns det ett enkelt verktyg som alla kan använda, säger Magnus Thorkildsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *