Varnar för stigande priser på tryckfärger

Flera olika faktorer som sammanfaller till följd av coronakrisen gör att priserna på tryckfärger väntas öka. Det förutspår European Printing Ink Association.

Priset på tryckfärg väntas öka i hela Europa i pandemins spår. Detta på grund av stigande priser på pigment, petrokemiska produkter och vegetabiliska oljederivat samt dyrare fraktkostnader. 

I ett nyligen publicerat pressmeddelande säger European Printing Ink Association (EuPIA) att de redan ser den totala effekten av de olika faktorerna. Även om  EuPIA fortsätter att arbeta hårt för att minimera påverkan, så är det svårt att undvika att det får en inverkan på tryckfärgspriset.

Pigmentpriserna pressas av höga efterfrågan

Redan under första kvartalet 2021 skedde det globala prisökningar på pigmentråvaror. Drivkrafterna är främst hög efterfrågan inom alla branscher samt högre inhemska miljökrav i de producerande länderna. Detta resulterar i en obalans i utbud och efterfrågan, liksom i allmänhet högre kostnader för pigmentkomponenter.

Prishöjningar varierar mycket från region till region, vilket beror på betydligt högre fraktkostnader. Lastkapaciteten har minskat avsevärt under coronakrisen, vilket har resulterat i både högre priser och längre leveranstider. Allt med en ökad osäkerhet som ett resultat.

Stigande kostnader för petrokemi

Parallellt med pigmenten har de petrokemiska råvarorna också blivit dyrare, det handlar om till exempel uv-hartser, polyuretanhartser, lösningsmedel och akrylhartser. Under andra kvartalet 2020 ökade kostnaderna i de flesta petrokemiska segmenten. Brist på epoxihartser och hög efterfrågan på polypropylenglykoler, som används till exempel vid produktion av flexibla skum, har höjt priserna.

Vädret påverkar produktionen av oljor

Palmoljeproduktionen är den lägsta på tre år och lagren kan inte kompensera för bristen på olja. Svåra väderförhållanden i USA och torka i Latinamerika har delvis förstört sojabönsproduktionen. Samtidigt har den kinesiska importen och konsumtionen ökat mer än väntat. Denna obalans i utbud och efterfrågan har påverkat priserna på vegetabiliska oljor och deras derivat, såsom alkydhartser och estrar, som är ryggraden i tryckfärgen som används i både förpacknings- och publikationstryck.

400 procent dyrare frakt

Det bakomliggande problemet som påverkar all global handel är den kraftiga minskningen av sjöfarten, som orsakas av coronakrisen. Problemet förvärras av att traditionella containertransporter skickas till fel hamnar eller till hamnar där varorna inte kan distribueras vidare.

Klyftan mellan utbud och efterfrågan har lett till en allvarlig global brist på fraktkapacitet. Enligt EuPIA har containerpriserna mellan Kina och Europa stigit med mer än 400 procent sedan kvartal fyra 2020.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *