Flyeralarms etablering i Norden: ”Mycket arbete framför oss”

Jonas Lambæk har tillväxt i Norden i sikte. Foto: Pressbild

Nordiska chefen Jonas Lambæk på Flyeralarm ser stor potential för e-handelaktören att växa på de nordiska marknaderna med organisk tillväxt riktat mot B2B-kunder med lokal säljnärvaro.
– Vår innovation inom produktionsoptimering och produktval måste naturligtvis också bidra till de nordiska kunderna.

I början av 2019 var ni ganska nya på den nordiska marknaden. Hur långt har ni kommit i den etableringen?

– Vi har anställt en lokal svensk Key account manager med erfarenhet från grafiska industrin för den svenska marknaden. Han måste arbeta med våra befintliga kunder och självklart ta hand om de nya kunderna som regelbundet börjar arbeta med Flyeralarm, säger Jonas Lambæk på Flyeralarm och fortsätter:

– Sedan början av 2019 har mycket hänt i världen och naturligtvis också hos oss. 2020 var ett utmanande år. När du, precis som vi, har så mycket av egen produktion med en enorm maskinpark som måste matas med arbete, har covid-19 och de politiska initiativen som ett resultat av detta en stor konsekvens. Lyckligtvis är Flyeralarm en stor aktör, som är väl rustad för kriser som covid-19 har orsakat för vår bransch och omvärlden.

Var anser du att era tillväxtmarknader finns?

– Jag tror fortfarande att det finns mycket arbete framför oss på de nordiska marknaderna där vi kan växa verksamheten. Vår innovation inom produktionsoptimering och produktval måste naturligtvis också bidra till de nordiska kunderna.

Är målet att växa och bli ännu större?

– Vi fortsätter den organiska tillväxt som vi redan gör för Norden. Konsolideringen i branschen ger oss ett antal möjligheter, även om vi inte handlar direkt med förvärv av andra företag. Flyeralarm har en enorm produktionsapparat och den effektivitet vi har i vår produktion måste också gynna våra kunder – både de med egen produktion men också de utan inhouse- produktion. Det är därför vi arbetar med “Vi optimerar – du tjänar”.

Ert upplägg med att vara tryckleverantör till mindre tryckerier, hur har det gått i Sverige?

– Vi är fortfarande relativt okända i Sverige trots vår närvaro i resten av Europa, så det finns mycket arbete kring Awareness framför oss. Det är uppenbart att det med vår nya svenska Key account manager blir möjligt med ett tätare samarbete med de mindre tryckerierna.

 

Varför anser du att ett mindre tryckeri bör samarbeta med Flyeralarm?

– Jag ser det som ett uppenbart samarbete där båda parter utnyttjar sina styrkor. De små tryckerierna är förankrade i det lokala området och därmed i det lokala näringslivet. De små tryckerierna erbjuder en fantastisk service till sina kunder, som kunderna värdesätter. De lever främst av service. Det är kostsamt och mindre flexibelt för de små tryckerierna att ha sitt kapital bundna i produktion och maskiner. De flesta slutkunder har inte mycket att göra med om maskinen befinner sig i deras befintliga tryckeri eller någon annanstans.

– De mindre tryckerierna kan således dra nytta av vårt produktsortiment och vår produktion med de stordriftsfördelar som finns i vår setup. Ofta kan de mindre tryckerierna köpa en förtryckt produkt från oss för mindre än vad deras omkostnader är för papper, vilket gör att de kan öka lönsamheten och samtidigt minimera risken kopplat till egna produktionen. Så mindre tryckerier fokuserar på dess service och kundrelationer, och Flyeralarm fokuserar på att agera som produktionsapparat.

Hur har er produktportfölj utvecklats under 2020 fram till i dag?

– Det har skett olika typer av produktutveckling i spåren av pandemin. Allt från mer skyltning och märkning av covid-19-relaterade budskap till munskydd och en speciell lack för trycksaker som bekämpar 99,5 procent av bakterier, virus, svampar och sporer. Det har skett en ökad medvetenhet kring vårt beteende till följd av coronapandemin. Framöver ser vi förmodligen en ökad efterfrågan på produkter med hållbarhet, återvinningsbarhet och som tar hänsyn till miljön.

Hur har ni klarat er under pandemin?

– Vi har gjort det ganska bra och försökt efter bästa förmåga att anpassa oss till situationen och marknaden. Vår närvaro i Italien och resten av Europa innebär att vi ganska snabbt tog pandemin på allvar och såg konsekvenserna för vår specifika grafikindustri. Covid-19 har förändrat vissa saker i vår vardag och fokuset på kostnader har verkligen fyllts mer än någonsin.

Hur ser femårsplanen ut?

– Om det finns en sak som pandemin och dess konsekvenser har lärt mig, är det att man kan spendera mycket tid på att ta fram planer som aldrig får se dagens ljus. Jag har alltid tyckt att idén om tre- och femårsplaner är mycket romantisk – men vanligtvis långt ifrån verkligheten. Världen är för komplex och föränderlig för femårsplaner. Som sagt är jag naturligtvis för att ha en plan och en strategi. Vår mer allmänna plan för Norden är att fortsätta vår organiska tillväxt av verksamheten och etablera oss.

Vad för investeringar i verksamheten blir viktiga framgent?

– En av de största utmaningarna i vår bransch är att attrahera nya begåvade medarbetare. Att investera i anställda och attrahera nya kommer att vara oerhört viktigt i framtiden – även om vi är ett e-handelsföretag. Det är fortfarande människor som till sist driver och utvecklar verksamheten. Dessutom är investeringar i effektivisering av produktionen fortfarande viktigt för Flyeralarm i kombination med en investering i teknik både internt i Flyeralarm och externt för kunderna.

Vad blir viktiga faktorer framåt för Flyeralarm i e-handelskonkurrensen?

– Vi måste fortfarande fokusera på effektiv produktion med en exklusiv maskinpark som garanterar högkvalitativ produktion. Därigenom kan vi hålla låga priser, vilket är essentiellt i e-handel, där du verkar på en transparent marknad. Men som sagt är människor, teknik och produktion viktiga faktorer för framgång på en konkurrensutsatt marknad, säger Jonas Lambæk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Canon LabelStream 4000 visas för nordiska mässpubliken

Canon lägger allt krut på en enda maskin under Packnorth den 10–12 maj. Canon LabelStream 4000, en spännande etikettpress som lanserades år 2019, har nu börjat hitta ut på marknader i Europa. Norden är ännu ett orört område, men Canon hoppas kunna lägga grunden för kommande installationer via Packnorth.

Publicerat av: 

Ricoh utmanar med vattenbaserad bläckskrivare i B2-format

Ricoh presenterar sin första vattenbaserade B2-bläckstråleskrivare med duplex-kapacitet. Den nya skrivaren är utrustad med ny bläck- och härdningsteknik och kan skriva ut på praktiskt taget vilken typ av papper som helst, inklusive bestrukna offsetkvaliteter – utan att använda primer.

Publicerat av: 

Förpackningskonsulter intar mässa

AFRY är ett förhållandevis nytt namn på det vi tidigare kände som Ångpanneföreningen, eller ÅF. När Packnorth arrangeras 10–12 maj är man en av utställarna. Vi frågade de välkända förpackningskonsulterna Niclas Björkholtz och Christian Håkansson om vad som lockar dem med Packnorth och vad man kommer att presentera i sin monter.

Publicerat av: 

Integritetsinställningscenter

Google Analytics

Used to distinguish users in google analytics.

_ga, _gid

User login

WordPress uses cookies, or tiny pieces of information stored on your computer, to verify who you are. There are cookies for logged in users and for commenters.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wordpress_test_cookie, wp-settings-5, wp-settings-time-5

Site setting

To store a the logged in user's username and a 128bit encrypted key. This information is required to allow a user to stay logged in to a web site without needing to submit their username and password for each page visited. Without this cookie, a user is unable to proceed to areas of the web site that require authenticated access.

PHPSESSID

GDPR Consent

GDPR – check for consent types.

gdpr[consent_types]