Fysisk reklam påverkar mottagaren mer än digital

De fyra studierna som SDR tittat på visar att fysisk kommunikation når ut bättre än digital. Foto: Pixabay

Vilket sätt är mest effektivt för att nå ut med marknadsföring? Svensk Direktreklam (SDR) har tittat närmare på fyra olika studier och slutsatsen är entydig: fysisk kommunikation påverkar mottagaren starkare än digital.

Den första studien är gjord av Millward Brown tillsammans med the Centre for Experimental Consumer Psychology vid universitetet i Bangor, Wales, för brittiska Royal Mail. Med hjälp av neurovetenskapliga instrument studerade man hur hjärnan stimulerades och aktiverades av fysisk respektive digital reklam.

Resultaten visar att fysisk kommunikation ger högre engagemang, större emotionell påverkan och skapar starkare minnespåverkan än bild på en skärm. Det innebär att samma budskap tas emot olika beroende på i vilken kanal det presenteras. En förklaring till detta resultat är att hjärnan har lättare att ta till sig och bearbeta fysiska budskap än digitala.

En kombination förstärker effekten

PostNord har genomfört en undersökning i Sverige och Danmark som kombinerar ögonrörelsestudier och neurovetenskap. Syftet var att jämföra verkliga kampanjer för välkända varumärken som gått både som direktreklam och i digitala kanaler.

Även denna studie fastslår att fysiska kampanjer ger högre uppmärksamhet än digitala. Fysisk reklam ger även något högre känslomässigt engagemang och samtidigt lägre kognitiv stress, som innebär större möjligheter att skapa en positiv emotionell respons.

Vidare visar resultaten att kombinationen av fysisk och digital kommunikation förstärker den totala effekten, men bara om den fysiska kommer före den digitala. Det finns inga skillnader när det gäller ålder, även yngre personer svarar bättre på den fysiska kommunikationen. En intressant faktor i sammanhanget är att fler sade sig föredra digital reklam framför fysisk före studien. Efteråt var relationen omvänd.

Längre lästid för tidningsannonser

Den tredje studien genomfördes av Neurons Inc och universitet i Stanford på uppdrag av Bonnier News. Även här användes ögonrörelsestudier och neurovetenskap. Studien omfattade inte fysisk direktreklam utan 551 annonser i form av tidningsannonser (helsidor), digitala bannerannonser och digitala videoannonser. SDR menar att slutsatserna som gäller tidningsannonser är relevanta även för direktreklam.

Resultaten visar att tidningsannonser skapar samma uppmärksamhet som videoreklam. De har även både betydligt högre uppmärksamhet och längre lästid än digitala annonser samt skapade samma emotionella påverkan som digital reklam.

Fysiska utskick överlägsna digitala

Slutligen har Svensk Direktreklam gjort en egen studie tillsammans med en större livsmedelsbutik. Läsarens ögonrörelser studerades och man jämförde lästid och engagemang för såväl ett fysiskt som digitalt utskick. Utfallet följer samma mönster som de andra tre studierna.

Det fysiska utskicket hade fyra gånger längre lästid och läsaren uppmärksammade mer än tolv gånger fler produkter. SDR gör slutsatsen att detta beror på att den fysiska kommunikationen innebär större engagemang och erbjuder större möjligheter för mottagaren att snabbt få en överblick för att notera innehållet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Canon LabelStream 4000 visas för nordiska mässpubliken

Canon lägger allt krut på en enda maskin under Packnorth den 10–12 maj. Canon LabelStream 4000, en spännande etikettpress som lanserades år 2019, har nu börjat hitta ut på marknader i Europa. Norden är ännu ett orört område, men Canon hoppas kunna lägga grunden för kommande installationer via Packnorth.

Publicerat av: 

Ricoh utmanar med vattenbaserad bläckskrivare i B2-format

Ricoh presenterar sin första vattenbaserade B2-bläckstråleskrivare med duplex-kapacitet. Den nya skrivaren är utrustad med ny bläck- och härdningsteknik och kan skriva ut på praktiskt taget vilken typ av papper som helst, inklusive bestrukna offsetkvaliteter – utan att använda primer.

Publicerat av: 

Förpackningskonsulter intar mässa

AFRY är ett förhållandevis nytt namn på det vi tidigare kände som Ångpanneföreningen, eller ÅF. När Packnorth arrangeras 10–12 maj är man en av utställarna. Vi frågade de välkända förpackningskonsulterna Niclas Björkholtz och Christian Håkansson om vad som lockar dem med Packnorth och vad man kommer att presentera i sin monter.

Publicerat av: