Butiksanpassning i högt tempo

Frukt och grönt-avdelningen är viktig för Lidl och exponeras direkt innanför entrén. Den kännetecknas av kampanjvaror på gaveln och långsidor med lutande hyllplan i flera nivåer. Foto: Pressbild

Tyska matbutikskedjan Lidl har 204 butiker i Sverige från norr till söder. En uppgradering till ett nytt butikskoncept pågår för samtliga butiker och allt väntas vara klart inom två år.
– Hållbarhet genomlyser alla delar av vår verksamhet och materialvalen i butik är ytterst centrala för butiksupplevelsen. Folierna vi använder följer gängse branschpraxis, säger Olof Lindgren, projektledare för Lidls butikskoncept i Sverige.

Olof Lindgren är projektledare för Lidls butikskoncept i Sverige. Foto: Pressbild

Lidl befinner sig i en pågående implementationsfas för att ge butikerna en ny look. Den första butiken öppnade upp i Sverige 2003. I dag finns de representerade i hela Sverige med totalt 204 butiker. På frågan hur Lidl vill uppfattas som varumärke säger Olof Lindgren att Lidl är den tydliga utmanaren på den svenska livsmedelsmarknaden och att de är fast beslutna att utmana marknaden utan att det sker på bekostnad av höjda priser för kunderna.

– Vi växer snabbare än branschen i övrigt och ska fortsätta växa och ta marknadsandelar från högpriskedjorna. Det gör vi genom att erbjuda högsta kvalitet till bästa pris, utveckla och bredda vårt sortiment samt upprusta våra butiker och öppna ytterligare butiker.

För närvarande pågår moderniseringar av äldre Lidl-butiker samt en uppgradering till ett nytt butikskoncept i samtliga butiker.

– Detta gör att vi i högre utsträckning kan möta de förväntningar och krav som finns hos konsumenterna idag. På så sätt får vi ett butikskoncept som kan göra våra produkter rättvisa och som lyfter fram dem på bästa sätt för konsumenten. Implementeringen av det nya butikskonceptet räknar vi med ska vara helt klar inom två år.

Hela tiden anpassa sig

Han säger att uppgraderingarna av butikerna är av väldigt omfattande karaktär. Samtidigt finns även ett generellt behov av att fräscha upp butiksupplevelsen för kunderna med jämna mellanrum.

– Det handlar om att hela tiden kunna anpassa sig till kundens förväntningar och hela tiden arbeta med att höja kundupplevelsen. Det nya butikskonceptet ger oss möjligheter att bättre möta kundens krav och förväntningar.

Lidl väljer att satsa på en skandinavisk look i de svenska butikerna med ett ljust trämaterial som kallas Sonoma. Foto: Pressbild

Utformningen av det nya butikskonceptet, inklusive designen, tas fram helt och hållet internt av Lidl själva.

– Vi utgick ifrån en framtagen grund från Lidl i Tyskland som vi sedan kunde anpassa till Sverige. Vi utvecklade sedan ett koncept för våra svenska butiker med typografi, bildspråk och övrig dekor som är unikt utvecklat av oss, för oss.

Hur tänker ni kring materialval i interiören från golv till tak?

– Hållbarhet genomlyser alla delar av vår verksamhet och materialvalen i butik är ytterst centrala för butiksupplevelsen. Folierna vi använder följer gängse branschpraxis. Vi använder mycket av ett slags ljust trä i butiken – materialet kallas Sonoma och tillhandahålls av en av våra leverantörer i Tyskland. Detta träslag har vi ensamrätt till och är unikt för Lidl och bidrar till att skapa den skandinaviska look vi eftersträvar. I övrigt jobbar vi mycket med inspirerande bilder som på bästa sätt kan lyfta fram och reflektera vårt fokus på svenskhet, färskhet och hållbarhet.

Hålla jämna steg

Butikerna uppgraderas på löpande basis. Detta ställer höga krav på utförande och leveranssäkerhet, enligt Lindgren.

– I ett så pass högt tempo måste alla våra leverantörer hålla jämna mått och steg med oss. Material – såväl standardiserade som butiksunika – måste finnas på plats vid rätt tidpunkt för att butikerna ska kunna uppgraderas som planerat. Uppgraderingen görs på mindre än en vecka, bara ett antal dagar. Då måste alla komponenter finnas till hands för snabb och effektiv montering.

Har ert synsätt kring visuell kommunikation förändrats över tid och hur tänker ni framåt?

– Vi kommer ständigt utveckla och anpassa oss så att vi alltid känns rätt och relevanta i den tid vi befinner oss i. Grundkonceptet är satt och fungerar mycket bra för våra standardbutiker, säger han och fortsätter:

– Utöver det kan vi anpassa oss för andra typer av butiker så som till exempel citybutiker. I dessa fall kan butiken ligga infälld i en fasad längs en högt trafikerad citygata. I andra fall ligger vi tillsammans med andra butiker i en galleria eller i ett köpcenter. Det medför att vi måste arbeta väldigt anpassat för att butiken ska ta för sig i sin omgivning. Men vi har höga ambitioner kring vårt butiksbestånd och ska fortsätta ligga i framkant vad gäller butiksdesign och kundupplevelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Lackat och klart för arkmatad inkjet

Canon har i samarbete med Plockmatic tagit fram en sömlös integration mellan Canons arkmatade digitala tryckpressar i varioPRINT iX-serien och Plockmatics DigiCoater Pro 400 HD LED efterbehandlingsmaskin. Kombinationen ska göra att kunderna kan producera högkvalitativa uv-lackade produkter i hög hastighet i ett automatiserat flöde.

Publicerat av: