Kodak: ”Stärk ditt företag med automatisering”

Stephen Miller, Director Product Management, Kodak Workflow Software. Foto: Pressbild

Hur kan man få ett effektivare arbetsflöde med hjälp av olika analysverktyg? Och hur kan automatisering av datainsamling och analys ske med AI och maskininlärning (ML)? Stephen Miller, Director Product Management på Kodak Workflow Software berättar hur företag kan frigöra både tid och resurser, och på så sätt nå tillväxt.

Stephen Miller beskriver processen när ett nytt uppdrag kommer in till ett tryckföretag som en “blandning av orkestrerade och strukturerade aktiviteter och ad hoc-affärsbeslut”. Där smarta utskriftsoperationer utnyttjar automatisering eftersom varje beröringspunkt medför potentiella förseningar och kostnader. Och där målet är att automatisera specifika arbetsuppgifter samtidigt som man använder data och analys för att nå en effektivare arbetsmiljö.

De flesta printerns har i dag analysverktyg för att hjälpa till att driva verksamheten. De tar in data som producerar diagram och grafer baserade på generiska algoritmer som är anpassade efter hur verksamheten fungerar. Dessa statiska algoritmer bygger en administrativ baslinje, men de lär sig inte när företaget växer och de når inte in i prepressområdet, enligt Miller. Insikter som härrör från affärsdata saknar input från produktionen som kan förändra hur resurser används och var investeringar görs.

Använd AI för att göra justeringar i farten

En lösning på detta problem är, enligt Kodak och Stephen Miller, det virtuella arbetsflödesprogrammet KODAK PRINERGY on Demand Business Solution. Programmet genomför omfattande automatisering genom att använda kraften av artificiell intelligens (AI), inklusive maskininlärning (ML), för att samla in mer data och ge en djupare förståelse. Denna automatisering gör mer än att programmera repetitiva uppgifter, den lär sig med tiden genom att titta på mönster och justera för att kompensera för nya behov. Genom att länka affärs- och prepressdata i samma analysplattform analyseras data konsekvent, vilket ger ett mer omfattande utbud av input till alla beslut som fattas. Affärs- och produktionsinsikter blir mer relevanta, menar Kodak, eftersom algoritmerna upptäcker mer exakta mönster. När flaskhalsar uppstår i produktionen möjliggör realtidsanalys dynamiska justeringar för att arbetet ska gå smidigt.

Uppfyller löftet om Internet of Things

När begreppet Internet of Things (IoT) började användas var löftet en utökad förmåga att ta tillvara och analysera mer data för att sedan använda dessa data för att styra verksamheten mer effektivt. Det är så PRINERGY on Demand uppfyller löftet om IoT, framhåller Stephen Miller. Data styr stegvisa justeringar av reglerna som driver mer effektivitet från varje tillverkningsprocess. Dessa AI-aktiverade applikationer eliminerar enklare uppgifter genom att automatisera dataanalysen och använda den för att finjustera processer stegvis.

I det Analytics-stödda arbetsflödet kan mer data samlas in för att ge insikt i förseningar. Istället för att identifiera att en fördröjning inträffade kan den nya processen ta tillvara mer diskreta data, inklusive den genomsnittliga förseningen per kund eller produkttyp, antalet förseningar per kund och till och med kostnaderna för varje försening. Det kan till exempel vara tidskrävande att granska och godkänna ändringar som gjorts av interna och externa användare i produktionsfiler. Fel som görs under detta kritiska steg i produktionen kan orsaka förstörelse, omarbetning och/eller driftstopp vid tryck.

Konstant testning, ständig förbättring

Automatisering av datainsamling och analys kan inte bara avslöja regler som inte stämmer överens med projektkraven, men även att ytterligare automatisering kan göras. Till exempel var prissättningsmodellerna inte är synkroniserade med de verkliga produktionskostnaderna och vilka produkter som borde skrotas. Med konstant testning av varje datapunkt visar sig flaskhalsarna innan de blir kostsamma.

Målet med modern tryckverksamhet är att arbeta med siffror, hävdar Stephen Miller. Detta kan innebära en betydande förändring för organisationer som förlitar sig på sina interna ämnesexperter för att styra affärs- och produktionsbeslut. Beviset ligger dock i resultaten. Genom att implementera AI-hanterad ML-aktiverad datainsamling och analys får data som gömmer sig i processerna jobba, vilket frigör tid och resurser och i sin tur ger fler möjligheter till tillväxt.

Läs mer om hur Modern Litho’s använder PRINERGY on Demand Analytics för att driva deras företag framåt: https://www.kodak.com/en/print/blog-post/modern-litho-kodak-partnership-success

Och se hur dina printprocesser kan integreras och öppna upp nya möjligheter för tillväxt: https://www.kodak.com/content/products-brochures/Print/KODAK-PRINERGY-AI-Analytics-eBook-EN.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


De går grönt med polyestermaterial för digitaltryck

A.Berger Textiles har en lång historia, men från 1980-talet har företaget lagt fokus på polyestertextilier och en egen teknik att bestryka dem för digitaltryck. På Fespa la de ett extra fokus på polyestermaterial av återvunnen pet och sitt periodiska system som ska förenkla för kunder att beställa produkter i sortimentet.

Publicerat av: 

Bildspel: Andra dagen på Fespa

Efter en relativt lugn start på Fespa Global Print Expo så blev den andra dagen betydligt mer fartfylld med fler besökare i gångarna och montrarna. Såväl utställare som besökare vittnade om positiva tongångar och framtidstro efter en tuff tid under pandemin. Fespa-mässan pågår till fredag den 15 oktober.

Publicerat av: