Kraftig resultatförbättring för Parajett

Moderföretaget i koncernen, Parajett AB, gör 2020 ett positivt resultat och en rejäl resultatförbättring jämfört med föregående år.

Parajett AB erbjuder kommunikationslösningar i både tryck och digital form. I årsredovisningen för 2020 står det att de har lyckats bibehålla sin bas med flera större avtalskunder och även lyckats med nyförsäljning. Moderföretaget ökar från 233,5 miljoner kronor (2019) till 250,3 miljoner i omsättning. Rörelseresultatets rejäla upphämtning har gått från –10,8 till 3,9 miljoner kronor. På sista raden gör moderföretaget 2,5 miljoner kronor.

Mellan mars och september i fjol under coronapandemin var delar av personalstyrkan korttidspermitterade och företaget mottog bidrag från Tillväxtverket. Fokus under verksamhetsåret har fokus varit att anpassa organisationen efter de nya förutsättningarna, skriver företaget i sin verksamhetsberättelse.

För hela koncernens resultaträkning visar 2019 års omsättning 422,9 miljoner kronor. Efter verksamhetsåret 2020 sjönk den till 341,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet går back 2 miljoner. Årets resultat hamnar på rött, -3,1 miljoner.

Koncernen består utöver moderbolaget Parajett AB av de helägda dotterbolagen Andvord Grafisk AS i Norge och Parajett Digital Solutions som startades 2020. Ett annat dotterbolag, som ägs till 75 procent, är Parajett Digital Park AB.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Slut med oadresserad reklam i brevlådan

Postnord avvecklar sin verksamhet för oadresserad direktreklam (ODR) som riktar sig till hushåll. Det är inte längre en lönsam affär för företaget, som pekar på en prispressad marknad och stigande papperspriser som bakgrund till beslutet. Istället ska fokus ligga på mer målgruppsanpassad adresserad reklam.

Publicerat av: 

Planprint: ”En plattform med stora möjligheter för användaren”

Fujifilm har kraftsamlat för att ta fram en helt egenutvecklad storformatsportfölj till marknaden globalt. Spandex är ensam återförsäljare av Fujifilms storformatsskrivare i Sverige och produktansvarige Tomas Källroos ser stor potential för flatbädden Acuity Prime.

Publicerat av: 

Fansen lyfter företaget till framgång

Många företag vill synas på sociala medier, men för att lyckas gäller det att ha följare som snarare är fans än bara köpare. Det säger Niklas Kjärhus som hittat en särskild nisch genom att sälja dekaler till crosscyklar, och marknadsför sig till sina drygt 100 000 följare på Instagram.

Publicerat av: