Kraftig resultatförbättring för Parajett

Moderföretaget i koncernen, Parajett AB, gör 2020 ett positivt resultat och en rejäl resultatförbättring jämfört med föregående år.

Parajett AB erbjuder kommunikationslösningar i både tryck och digital form. I årsredovisningen för 2020 står det att de har lyckats bibehålla sin bas med flera större avtalskunder och även lyckats med nyförsäljning. Moderföretaget ökar från 233,5 miljoner kronor (2019) till 250,3 miljoner i omsättning. Rörelseresultatets rejäla upphämtning har gått från –10,8 till 3,9 miljoner kronor. På sista raden gör moderföretaget 2,5 miljoner kronor.

Mellan mars och september i fjol under coronapandemin var delar av personalstyrkan korttidspermitterade och företaget mottog bidrag från Tillväxtverket. Fokus under verksamhetsåret har fokus varit att anpassa organisationen efter de nya förutsättningarna, skriver företaget i sin verksamhetsberättelse.

För hela koncernens resultaträkning visar 2019 års omsättning 422,9 miljoner kronor. Efter verksamhetsåret 2020 sjönk den till 341,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet går back 2 miljoner. Årets resultat hamnar på rött, -3,1 miljoner.

Koncernen består utöver moderbolaget Parajett AB av de helägda dotterbolagen Andvord Grafisk AS i Norge och Parajett Digital Solutions som startades 2020. Ett annat dotterbolag, som ägs till 75 procent, är Parajett Digital Park AB.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Plastexperten: Tunt underlag för gröna påståenden

Emma Strömberg är plastexpert på oberoende forskningsinstitutet IVL Svenska miljöinstitutet AB och docent i polymera material. Hon har tittat på om det gjorts någon specifik forskning på pvc-vinyler eller pvc-fria alternativ, men det visar sig att det är knapert med forskningsrapporter om detta.

Publicerat av: 

Återförsäljarna: ”Något slutkunderna vill ha”

Pvc är sedan länge ett populärt material för olika typer av vinyler, bland annat på grund av sin långa hållbarhet och sitt pris. På senare år har det kommit fler och fler produkter utan pvc, med varierande kvalitet och hållbarhet. Hos återförsäljarna märks efterfrågan på pvc-fritt tydligt.

Publicerat av: 

Kalmar Kuvert satsar på bredd i produktfloran

Ryggraden för mellanledsleverantören Kalmar Kuvert är som namnet lyder – tillverkning av specialkuvert från ark. Men annat i tryckväg ska också hållas ajour. Ett nytt Duplo-system för att klamra och plocka både offset- och digitaltryckta ark går nu med hög beläggning. Det gör också en maskin för att skära, biga och perforera visitkort och förpackningar.

Publicerat av: 

Digitala volymer växer som aldrig förr hos Billes

Tryckvolymerna har under flera månader sista året nått nya rekordhöjder hos Billes tryckeri i Mölndal trots pandemin. Nu byter de ut två av sina tre HP Indigo-maskiner för att få ännu mer tryckkapacitet. Vd:n Niklas Bille förklarar kalkylen bakom investeringen och varför de valt att fortsätta med HP Indigo istället för inkjet-tekniken.

Publicerat av: