Artikelserie: Pvc-fritt under lupp

ARTIKELSERIE. Pvc-fria folier är på frammarsch och efterfrågan ökar för varje år. De säljs ofta med lovord om att de ska ha samma hållbarhet och kvalitet som sina motsvarigheter med pvc, men kanske framför allt att produkterna ska vara en stor tjänst för miljön. Sign&Print har frågat återförsäljare, tryckerier, branschföreträdare och plastexperter om vad de tänker om pvc kontra pvc-fritt.

ÅTERFÖRSÄLJARNA. Pvc är sedan länge ett populärt material för olika typer av vinyler, bland annat på grund av sin långa hållbarhet och sitt pris. På senare år har det kommit fler och fler produkter utan pvc, med varierande kvalitet och hållbarhet. Hos återförsäljarna märks efterfrågan på pvc-fritt tydligt.

Scandraft har precis som många av sina konkurrenter pvc-fria alternativ oavsett vilken produktgrupp det rör sig om, och har haft det länge. Anders Trillkott, vd för Scandraft, betonar att det handlar om en komplex och mångbottnad fråga.

– Det är en miljövänligare produkt, men inte en miljövänlig produkt. I vår bransch, precis som många andra, finns det alltid en påverkan på miljön. Vi ställer alltid frågan till kunden vad produkten ska användas till. Vilken prisklass gäller det, ska den sitta inomhus eller utomhus och hur länge ska den hålla? Då kan vi rekommendera kunden det bästa alternativet även ur miljösynpunkt.

Anders Trillkott, vd Scandraft.

Dyr råvara

För att tillverka till exempel printvinyler och laminat som ska sitta på tåg och bussar används polyuretan (PU-plast) eller polyolefin.

– Vinyler av PU har till och med längre hållbarhet än de med pvc, men de är också avsevärt mycket dyrare. Det är på grund av att råvaran är dyr att producera och det finns få tillverkare i världen, därför kostar den också mer, säger Anders Trillkott.

Han förklarar att en vinyl som ska sitta utomhus måste klara solens uv-strålar och att utsättas för väder och vind, därför tillsätts uv-absorbenter. Produkter med pvc klarar att hålla uv-absorbenter till skillnad från pvc-fria alternativ. Regeln är att ju mer uv-absorbenter, desto dyrare produkt.

– Pvc-fria produkter kan vara fantastiska och helt rätt val, framför allt om de sitter inomhus och så länge solen inte kommer åt dem. De har ett rimligt pris och medeltidsanvändningen ligger på 3-5 år, vilket får ses som bra, säger Anders Trillkott.

Lyssnar på de stora företagen

Joachim Wallgren försäljningschef på Hexis säger att de skandinaviska företagen varit tidigt ute med att satsa på pvc-fritt, och det är något som Hexis märkt av tydligt.

– Vi har kommit längre här uppe i Skandinavien än i Sydeuropa. Här i norr finns det en stor efterfrågan, det är något som slutkunderna verkligen vill ha.

Att fler stora multinationella företag börjar använda pvc-fria produkter kan i sin tur göra att priserna går ner. För när kvantiteterna går upp, så går priset ned.

– De stora företagen beställer otroliga kvantiteter och då lyssnar man på deras önskemål. I Sverige är det även många små företag som efterfrågar pvc-fritt.

Joachim Wallgren, försäljningschef Hexis.

”Jämförbara med pvc-vinyler”

Produkterna utan pvc blir allt fler, vittnar återförsäljarna om. Nu kan man till exempel göra en carwrapping helt pvc-fritt. Utvecklingen accelererar hela tiden och Joachim Wallgren ser det inte som omöjligt att de pvc-fria alternativen på längre sikt kommer att utkonkurrera pvc.

– Hur långt in i framtiden vi är då är svårt att svara på, men det kommer nya produkter hela tiden. Nu är de ofta dyrare, men det beror på att det fortfarande handlar om mindre kvantiteter som gör att priset på råvaror blir högre. Men jag är helt övertygad om att priset kommer att gå ner och att det kommer att hända mycket de kommande åren, säger han.

Även hos KA Olsson & Gems märks en ökad efterfrågan. Emil Gillmor, försäljningsansvarig på företaget, säger att utvecklingen på senare år gjort att pvc-fritt allt mer kommit på tapeten, framför allt med de stora drakarna, som H&M och Ikea, i spetsen.

– Pvc-fria alternativ är numera jämförbara med traditionella pvc-folier. De behöver inte vara dyrare och de är jämförbara när det gäller kvaliteten. Vissa produkter är till och med billigare, till exempel har vi en kampanjfolie som kostar mindre än en motsvarande pvc-folie. Själv känner jag att det är extra viktigt att det är pvc-fritt när det handlar om folier som bara används under några veckor eller månader, då de inom kort skall tas bort och slängas. Annat är det om folien skall sitta i 12-15 år, då känns det ”mer okej” om visar sig att enda alternativet skulle vara pvc, säger Emil Gillmor.

 

Emil Gillmor, försäljningsansvarig KA Olsson & Gems, ser precis som de andra återförsäljarna att efterfrågan på pvc-fritt ökar. Foto: Arkiv/Claes Nordström

Gamla vanor

Även om hållbarheten och kvaliteten ofta är den samma så finns det fortfarande en skepsis hos kunderna. Både Emil Gillmor och Joachim Wallgren pekar på priset som en avgörande faktor, men även gamla vanor.

– Det finns nog en osäkerhet inför pvc-fria produkter, att man inte använt dem tidigare och det är lättare att gå i gamla hjulspår, säger Emil Gillmor.

– Tidigare var det inte samma sak att arbeta med en pvc-fri folie, men kvaliteten har blivit mycket bättre på senare år. Nu är det framför allt en kostnadsfråga, säger Joachim Wallgren.

 

På Accus tryckeri i Malmö erbjuds kunderna enbart pvc-fria alternativ, när det är möjligt. Det berättar vd:n André Zandelin.

TRYCKERIERNA. Accus i Malmö ägnar sig i huvudsak åt skyltproduktion, men sedan fem år tillbaka har företag även printverksamhet, bland annat med folier. Redan från starten bestämde företagsledningen att man enbart skulle erbjuda pvc-fria alternativ i den mån den var möjligt.

– Vi jobbar mycket med återbruk, hållbarhet och att minska klimatpåverkan. Hela vårt upplägg går ut på att vi vill erbjuda bra miljöval, säger André Zandelin, vd för Accus.

Det innebär att Accus kunder enbart erbjuds pvc-fria folier, om det finns tillgängligt. Även om prislappen är något högre.

– Då finns det inte ett alternativ A och B att välja mellan, utan då är det den produkten vi har köpt in och erbjuder kunden. Men vi strävar efter att ha produkter som är fördelaktiga både ekonomiskt och miljömässigt.

– Vår erfarenhet är att de pvc-fria alternativen håller hög kvalitet och fungerar lika bra som pvc-folier. Däremot saknar vi vissa pvc-fria produkter, som till exempel folier till ljusskyltar.

Patrick Nermark, Realtryck.

Ökat från låg nivå

På Stockholmstryckeriet Realtryck upplever man att det har sett ett skifte de senaste åren mot mer pvc-fritt.

– Det har börjat ta fart på riktigt och det är framför allt de stora företagen som driver den utvecklingen. Tidigare har det har det varit ont om bra pvc-fria alternativ, men nu börjar volymerna bli betydligt större än för bara några år sedan. Från en låg nivå, ska tilläggas, säger vd:n Patrick Nermark.

Tryckerierna har inte alltid så mycket att säga till om i frågan, enligt Patrick Nermark.

– Vi är sist ut i ledet och rättar oss efter vad kunden vill ha. Vi är i alla fall inte den aktören som har störst påverkan på marknaden.

Svårt att avgöra miljöpåverkan

Den stora frågan som hänger i luften är om pvc-fria alternativ alltid är det bästa.

– Nej, det kan behövas pvc i vissa fall. Vi jobbar inte med folier till wrapping och liknande, men där kan jag tänka mig att det behövs en mer formbar pvc-folie med ftalater, säger André Zandelin.

Patrik Nermark poängterar att frågan är komplex och att branschen behöver ta ett större ansvar.

– Jag har jobbat med plastprodukter i många år och pvc har historiskt sett haft ett dåligt rykte. Det har pendlat fram och tillbaka vad som är bäst, pvc eller polypropen. Jag kan inte råda en kund vilken produkt som är bättre eller sämre. Men om kunden vill ha ett pvc-fritt alternativ så ska vi kunna erbjuda det. Leverantörerna har inte heller satt ner foten och tittat på produkternas livscykel, så det är svårt för oss att få svar på vilken produkt som är bättre ur miljösynpunkt, säger Patrik Nermark.

Priset avgörande

I utförarledet är det få kunder som efterfrågar pvc-fritt till butiksinredningar, mässor, event och liknande. Det är i princip bara de stora företagen som ställer sådana krav. Det säger Nicklas Bruske på företaget Skyltar & Sånt.

– På rak arm kan jag bara komma på ett företag som krävt att vi ska använda pvc-fritt, och det är H&M. Gör man inte det så åker man ut direkt, säger Nicklas Bruske.

Skyltar & Sånt jobbar som underleverantörer med allt ifrån reklambyråer till butikskedjor och eventbolag. Det kan vara reklamkampanjer till hamburgerrestauranger eller golvdekaler till mässhallar i samband med vaccinationer.

Slit och släng-produkt

Gemensamt för produkterna som företaget levererar är att de ofta används under en kortare tid, ibland bara några dagar. Därför är priset avgörande när det gäller materialvalet och intresset för pvc-fritt svalt.

– Pvc-fritt är så pass mycket dyrare och prispressen är stor, så tyvärr är det ofta det som avgör. Dessutom upplever vi att kvaliteten är sämre, att pvc-fria folier lättare går sönder till exempel.

– Personligen hoppas jag att kraven höjs så att företagen måste välja mer miljövänligt. Men även att det kommer fler alternativ, så det finns mer att välja mellan, säger Nicklas Bruske.

 

Emma Strömberg, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet, och Lena Lundberg, företräder industrin genom PVC Forum.

EXPERTEN. Emma Strömberg är plastexpert på oberoende forskningsinstitutet IVL Svenska miljöinstitutet AB och docent i polymera material. Hon har tittat på om det gjorts någon specifik forskning på pvc-vinyler eller pvc-fria alternativ, men det visar sig att det är knapert med forskningsrapporter om detta.

– Det är en väldigt nischad produkt. Efter att ha talat med flera kollegor som också forskar inom området polymera material samt utvärderar materialens miljöpåverkan kan jag ändå säga att det inte går att säga något generellt om vilka produkter som är mer eller mindre miljövänliga. För att göra det krävs att man gör en livscykelanalys för varje produkt, säger Emma Strömberg.

Hon slår även fast att pvc inte nödvändigtvis behöver vara ett sämre alternativ.

– Tillverkningen av pvc är energisnål, materialet kan återvinnas och det är ett hållbart material. Om pvc eller pvc-fria alternativ är bättre eller sämre är väldigt applikationsberoende. Man måste sammanväga alla olika parametrar för att kunna göra en jämförelse.

Från råvara till återvinning

Livscykelanalyser är något som flera i branschen återkommer till och efterfrågar. Emma Strömberg poängterar att en sådan analys måste omfatta hela processen för att vara relevant. Från råvara till tillverkning och användning, och slutligen eventuell insamling och återvinning. Först när en sådan analys är gjord är det möjligt att jämföra produkter och framföra påståenden om miljövänlighet och miljöpåverkan. Transparens och tydlighet i marknadsföringen är a och o när det gäller detta.

– Om en producent påstår att en produkt är klimatsmart så är frågan jämfört med vad? Ska man göra ett påstående om att produkten är miljövänlig måste man också kunna påvisa utifrån vilka aspekter den är miljövänlig och i relation till vad, säger Emma Strömberg.

”Viktigt att frågan lyfts”

Det är inte bara när det gäller vinyler som det kommit ersättningsmaterial, som sägs vara bättre för miljön. Även när det gäller andra plaster finns det liknande trender.

– Inom polymer-världen har det de senaste åren kommit flera alternativa material som ersätter de konventionella, men det är mycket lite diskussion om deras påverkan över tid. Därför tycker jag att det är viktigt att frågan lyfts, säger Emma Strömberg.

 

Oförtjänt dåligt rykte

Inom industrin är frågan om pvc kontra pvc-fritt också en het fråga. Lena Lundberg, ansvarig på PVC Forum som är en del av branschföreningen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, säger att en folie med pvc både är en resurseffektiv och klimatsmart produkt som kan vara en del av ett hållbart samhälle.

Lena Lundberg tycker att pvc har fått ett oförtjänt dåligt rykte, trots att farliga kemikalier har fasats ut under årens lopp.

– Pvc som material har en rad goda egenskaper, så som lång livslängd, ofta med litet underhåll och det kan återvinnas upp emot åtta gånger utan att egenskaperna försämras. Det är ett klimatsmart material eftersom det vid tillverkningen krävs mindre fossil råvara än de flesta andra plaster, säger Lena Lundberg.

Plasten ska bli mer cirkulär

Inom EU jobbas det mycket med plastfrågan och 2018 tog EU-kommissionen upp frågan om plasten i en cirkulär ekonomi. Företagen i branschen kom då överens om en rad åtaganden för att uppnå detta. Det kan handla om hållbar design, insamlingssystem för återvinning samt forskning och utveckling.

– Kommande år tror jag att kraven kommer att öka på företagen när det gäller att återvinna alla typer av plastmaterial. Det vi behöver göra är att samla in materialet och återvinna det i högre utsträckning, att få till en logistik som fungerar. Återvinningsbarheten är också en del av produktutvecklingen. Vi tror på en kombination av styrmedel och frivilliga åtaganden, men framför allt en dialog.

Finns alternativ för återvinning

Frågan om huruvida det går att återvinna folier är om möjligt ännu mer komplicerad än om pvc-fritt är bättre än pvc. Vissa hävdar att alla typer av plaster kan återvinnas. Andra hävdar att det är en så komplicerad process att ta hand om uttjänta folier, kanske till och med omöjlig, så att förbränning är det alternativ som återstår.

I de fall där det inte går att mekaniskt återvinna plasten, kan det i stället bli fråga om kemisk återvinning. Då bryts plasten ned till mindre beståndsdelar och kan därefter byggas upp igen till en helt ny plast, en betydligt mer energikrävande process än mekanisk återvinning.

Nya direktiv för att undvika ”green washing”

Ett initiativ från EU-kommissionen lyfter frågan om att företagen ska vara skyldiga att styrka sina miljöpåståenden med hjälp av standardiserade metoder för att mäta sina produkters miljöavtryck. Detta ska kunna undvika så kallad ”green washing” eller grönmålning på svenska, när företag ger en felaktig bild av sin miljöpåverkan. Initiativet väntas antas inom kort.

Den europeiska plastbranschen har även tagit fram rådata så att företagen enklare ska kunna göra livscykelanalyser på sina produkter och beräkna hur många kilo koldioxid som en produkt släpper ut.

– Om man påstår att en produkt är bättre ur miljösynpunkt så ska man kunna visa det med väl underbyggda fakta. Vad innehåller produkten och varför den är bättre än en annan produkt. Det borde vara en självklarhet för alla företag.

 

Fakta: Om pvc

Pvc, polyvinylklorid, började användas på 1930-talet. I Sverige finns det bara en anläggning som tillverkar pvc, Sveriges petrokemiska centrum i Stenungsund.

Runt 80 procent av den pvc som används i Sverige i dag återfinns inom byggindustrin. Enligt en siffra från IKEM från 2014 så stod film och folier för runt 17 procent av tillverkningen.

Pvc tillverkas av 43 procent fossil olja eller gas, eten, och 57 procent koksalt. Förutom eten och koksalt används olika tillsatser. De vanligaste är stabilisatorer, antioxidanter och smörjmedel. Dessutom används ofta mjukgörande medel, fyllmedel och pigment samt flamskyddsmedel.

Pvc i sig är inte farligt, däremot kan de mjukgörande tillsatserna som finns i produkten vara det, som ftalater med låg molekylvikt.

Globalt sett så ökar efterfrågan på pvc med runt fem procent varje år. Totalt konsumeras runt 20 miljoner ton pvc årligen, globalt sett. Det är den tredje mest använda plasten i världen.

Källa: IKEM och Wikipedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *