Kaffemöten ska inspirera till nya affärsmodeller

Hållbarhetsstrateg Steve Lister. Foto: Pressbild

Varje tryckeri bör ha hållbarhet som kärnan i sin affärsverksamhet. För att stärka detta fokus håller HP en serie digitala “kaffemöten” och webbinarier, där olika framstående personer inom branschen ger inspiration till hur man ska förhålla sig till detta.

På det senaste kaffemötet i serien låg fokus på cirkulär design och de tio stegen ett tryckeri kan ta för att få ett mer hållbart företag. Föredragshållare var Steve Lister som är hållbarhetsstrateg, utvecklare av alternativa materialtyper och chef för den brittiska organisationen POPAI, som arbetar för att utveckla den övergripande konsumentupplevelsen. Bland medlemmarna i organisationen hittar du bland andra Arla, Lego och Heineken.

Nedan listar Steve Lister de tio stegen för en mer hållbar affärsmodell, och längst ner finns en länk till de kommande seminarierna.

1. Materialval
För sann hållbarhet, leta efter materialet med lägsta möjliga påverkan. Inte bara vilka material du använder, utan också hur du använder dem. Minimerar du slöseri? Minskar kemikalier, lim och färgämnen? Har du några system för återvinning av avfall?

2. Cykelns lämplighet
Hur kommer ditt material att fungera i framtiden? Kan det återanvändas, inkluderas i naturens cykler, generera värde över tid? Se det som en resa. Investera i en avkastning och du kan se dina material börja få sitt eget liv.

3. Förebyggande av avfall
Vad du behöver titta på här är att hålla avfallet under produktionsprocessen till ett absolut minimum. Eller ännu bättre, att eliminera det helt.

4. Demontering
Vilka komponenter består dina produkter av? Hur lätt är dessa att ta isär när tiden kommer? Kan varje specifik komponent återvinnas? Om en konsument inte kan demontera produkten, kan konsumenten eventuellt lämna tillbaka den till dig eller en tredje part?

5. Grön kemi
Grön kemi handlar om användningen av kemiska processer och produkter som minskar användningen av farliga ämnen – eller eliminerar dem helt. Detta kan vara genom materialval eller efterbehandling. Undersök användningen av växtbaserade alternativ.

6. Reparationer
Ditt ansvar för en produkt slutar inte efter försäljningen. För många föremål kan slitage minska prestandan eller funktionaliteten. Kan du fixa det här istället för att bara slänga det? Finns det något du kan införa för att stödja reparationer? Förläng livslängden för din produkt!

7. Hållbarhet
Hållbarhet går parallellt med reparationer. Se till att din produkt håller så länge som möjligt.

8. Mångsidighet
Trender förändras. Människor förändras. Men kan din produkt förändras? Mångsidighet i betydelsen hållbarhet innebär att din produkt inte omedelbart blir föråldrad i förändringstider.

9. Cirkulär förpackning
Förpackningar är ett bra ställe att leta efter hållbarhetsförbättringar. Leta efter förpackningar som kan återvinnas, recirkuleras eller är biologiskt nedbrytbara.

10. Nya modeller
Fundera över hur du kan erbjuda nya tjänster och affärsområden.

Länk till kommande kaffemöten och webbinarier:

https://reinvent.hp.com/large-format-webinar-se

Kaffemöte: Den 21 oktober, klockan 10.00 (GMT) – Säkerhets- och certifieringsfördelar.

Webbinarium: Den 28 oktober, klockan 10.00 (GMT) – Sätt hållbarhet i centrum för din verksamhet.

Text: Søren Winsløw.

Översättning: Anja Degerholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: