Kalkylerar för klimatet

Hur stort koldioxidutsläpp innebär en trycksak? Det kan tryckeriet Åtta.45 nu räkna ut med hjälp av verktyget ClimateCalc.

Tryckeriet Åtta.45 har infört ett system för att klimatkompensera för sin verksamhet. Detta görs med beräkningsverktyget ClimateCalc och i samarbete med Grafiska Företagen, som jobbar med en branschstandard för kalkylering av utsläpp.

Kalkylen för klimatpåverkan omfattar bland annat energi, värme, tjänsteresor och transporter. Åtta.45 tryckeri kompenserar för Scope 1, Scope 2 och delar av Scope 3, i enlighet med GHG-protokollet. Miljöarbetet  när det gäller utsläpp och klimat görs i en process i tre steg: undvik, minimera och kompensera.

I första hand ska företaget undvika så mycket påverkan som det går. Om det inte går att undvika utsläpp helt så ska dessa minimeras. Och slutligen ska kvarvarande utsläpp kompenseras via projekt med internationell erkänd certifiering från Southpole.

Internationell standard

Mängden koldioxidekvivalenter och kostnaden specificeras på kundens faktura. Kunden kan även få en ClimateCalc-logga med QR-kod på trycksaken som visar att den är klimatkompenserad.

– Grafiska Företagens arbete med att skapa en branschstandard för belastningskalkylering av växthusgaser tillsammans med Åtta.45 Tryckeri som en av deltagarna i referensgruppen fortskrider enligt plan. Hörnstenen i processen är beräkningsverktyget ClimateCalc som använder en internationell standard definierad av ISO och Intergraf. Denna standard är viktig och ger trovärdighet eftersom den säkerställer att alla beräknar på samma grund, säger Kaj Flick på Grafiska Företagen i ett uttalande på Åtta.45:s hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: