Chris Ottander och Grafiska Institutet

Professor Richard Wahlund har, i samband med Chris Ottanders död, gjort en tidslinje från bildandet av IHR och GI fram till 2006. Under många år var utbildningen av journalister, reklamare och grafiker samlade på samma ställe och med gemensam ledning.

 

GI och IHR – kort historik

1943:            Den 17 juni detta år beslöt Svenska Boktryckareföreningens årsmöte att skapa Grafiska Institutet (GI). Den 23 september anslöt sig Svenska Tidningutgivareföreningen som initiativtagare.

 

1944:            Den 14 januari antogs stadgar. Verksamheten började den 19 januari med undervisning av Sven Dahlbäck i ämnet bokbinderi. Samma dag bildades Stiftelsen Grafiska Institutet av ca 175 grafiska företag. Dessa företag läm­nade sedan årliga ekonomiska bidrag till Grafiska Institutet. Utöver dessa bidrag finansierades verksamheten av statsanslag (3.600:-/år) och elevavgifter. Till rektor utsågs Bror Zachrisson. Han var rektor för GI i 29 år, till 1973. Skolans första lokalervar förlagda till Mäster Samuelsgatan 44.

 

Terminsavgifterna var 1944-1956 350:-, 1956-1962 450:-, 1962-1964 550:- och 1965-1966 400:-.

 

1953:            Institutet för Högre Reklamutbildning, IHR, bildades med Svenska Försäljnings- och Reklamförbundet samt GI som initiativtagare. IHR konstituerades som stiftelse den 14 december och anslöts administrativt till GI. GI:s rektor Bror Zachrisson utsågs även till rektor för IHR, vilket han var till 1965. En dona­tion från AB S. Gumælius på 50.000:- utgjorde en viktig för­utsättning för IHR:s bildande. Invigningsföredraget hölls av professor Gerhard Törnqvist.

 

1954:            GI och IHR:s verksamhet flyttade till Centralbadets lokaler på Holländar­gatan och statens anslag ökade till 10.000:-/år.

 

1959:            GI och IHR:s rektor Bror Zachrisson blev rektor även för Journalist­institutet (JI), vilket han var till 1962. De tre instituten delade såväl lokaler som kansli under denna tid.

 

Under 50- och 60-talet blev Grafiska Institutet känt för sina så kallade Sjtärn­seminarier. En gång per år bjöd man in en av världens främsta grafiker till en uppskattad och välbesökt föreläsning. En av ”stjärnföreläsarna” var Herman Zapf som formgivit IHR:s logotyp.

 

1960:            GI, IHR och JI flyttade till Konstfackskolans lokaler på Valhallavägen.

 

Chris Ottander. Foto: Privat

1962:            JI förstatligades och blev Journalisthögskolan. Bildade 1989, tillsammans med Centrum förr masskommunikationsforskning, Institutionen för jour­nalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet.

 

1965:            Chris Ottander tillträdde som rektor för IHR, och var rektor i 33 år till 1998.

 

1967:            IHR bytte namn till Institutet för högre kommunikations och reklamutbild­ning.

 

1973:            Chris Ottander efterträdde Bror Zachrisson som rektor även för GI.

 

1977:            GI och IHR förstatligades och blev egen högskola.

 

1994:            GI och IHR gick in i Stockholms universitet och blev en enhet inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Samtidigt flyttade man från Konstfacks lokaler på Valhallavägen till Karlavägen 108, vägg i vägg med JMK.

 

1998:            Richard Wahlund efterträdde Chris Ottander som chef för GI och IHR.

 

1999:            Reklam- och kommunikationslinjen bytte namn till marknadskommunika­tionslinjen.och fick en ny utbildningsplan. Chris Ottanders pris instiftas och delas för första gången ut till Evert Gummesson, nestor inom relationsmarknadsföring.

 

2000:            Grafiska linjen fick en ny utbildningsplan från första års­kursen.

 

2001:            GI och IHR flyttade till Frescati och blev Institutionen för tilllämpad kommunikation vetenskap – GI och IHR. Detta år fick vi också ”våra” första doktorer: Tony Aperia som disputerade vid Företagsekonomiska institutionen på SU, och Christian Persson som disputerade vid KTH. Båda rekryterades och handleddes av GI & IHR. Chris Ottanders pris delas ut för andra gången, denna gång till Ozan Sunar, skapare av bland annat Reorientfestivalen och sedan VD för Södra Teatern.

 

2003             Helena Westin får Chris Ottanders pris. GI och IHR firar 60- respektive 50-årsjubileum med föreläsningar och föredrag och stor jubileumsfest i Aula Magna på Stockholms universitet.

 

2004             Diplomerade från Grafiska linjen blir behöriga att ta ut en högskole­examen med huvudämnet företagsekonomi efter avklarade studier på Grafiska linjen. Diplomerade från IHR, som utöver Marknadskommunika­tionslinjen har 60 ytterligare högskolepoäng, blir behöriga att ta ut en filosofie kandidatexamen med huvudämnet företagsekonomi. GI och IHR får Regeringens uppdrag att utvärdera partiernas valkommunikation inför EU-parlamentsvalet. Annika Nordegren disputerar vid KTH.

 

2005             Diplomerade från Grafiska linjen kan komplettera sin utbildning med ett år och få ut en filosofie kandidatexamen. Diplomerade från IHR kan komplettera sin utbildning med 20 poäng och få ut en filosofie magister­examen. Inger Stjernqvist disputerar vid KTH. Professor Larry Percy, USA, mångårig gästföreläsare på GI och IHR, utses till hedersdoktor vid SU.

 

2006             En helt ny linje startas tillsammans med DSV: Marknadskommunika­tion och IT, 120 poäng. Ett välbesökt heldagsseminarium om politisk kom­munikation anordnas på Nalen. Institutionen får Regeringens uppdrag att utvärdera valkommunikationen till eftersatta grupper, vilken syftar till att öka deras valdeltagande. Institutionen får en ny hemsida. I september tillträder Tom Andersson som tillförordnad prefekt efter Richard Wahlund som då varit prefekt i åtta år.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Lackat och klart för arkmatad inkjet

Canon har i samarbete med Plockmatic tagit fram en sömlös integration mellan Canons arkmatade digitala tryckpressar i varioPRINT iX-serien och Plockmatics DigiCoater Pro 400 HD LED efterbehandlingsmaskin. Kombinationen ska göra att kunderna kan producera högkvalitativa uv-lackade produkter i hög hastighet i ett automatiserat flöde.

Publicerat av: 

Integritetsinställningscenter

Google Analytics

Used to distinguish users in google analytics.

_ga, _gid

User login

WordPress uses cookies, or tiny pieces of information stored on your computer, to verify who you are. There are cookies for logged in users and for commenters.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wordpress_test_cookie, wp-settings-5, wp-settings-time-5

Site setting

To store a the logged in user's username and a 128bit encrypted key. This information is required to allow a user to stay logged in to a web site without needing to submit their username and password for each page visited. Without this cookie, a user is unable to proceed to areas of the web site that require authenticated access.

PHPSESSID

GDPR Consent

GDPR – check for consent types.

gdpr[consent_types]