Förutspår rekordår på reklammarknaden

Annonsinvesteringarna väntas öka under 2022, enligt en prognos från IRM. Foto: Pixabay

Efter ett starkt 2021 väntas annonsinvesteringarna fortsätta uppåt även under 2022. Enligt IRM:s senaste prognos kommer annonsmarknaden att växa med 8,3 procent jämfört med förra året. 

IRM förutspår att annonsinvesteringarna i år för första gången kommer att överstiga 50 miljarder kronor. De positiva siffrorna förklaras med en kombination av en fortsatt god digital utvecklingen och att vissa traditionella medier fortfarande befinner sig i en positiv återhämtningsfas efter pandemin. Det faktum att det är riksdagsval i år och att flera stora idrottsevenemang står på rad, stärker förutsättningarna för ett rekordår enligt IRM.

Svajig ekonomi

Om man blickar framåt finns det vissa oroande omständigheter som kan bromsa den positiva trenden. Konsumentförtroendet när det kommer till den svenska ekonomin är på historiskt låga nivåer som inte skådats sedan finanskrisen 2008. En dyrare matkasse till följd av ökad inflation, högre drivmedels- och energipriser, högre räntor och lägre reallöner är några anledningar till detta. IRM slår fast att hushållens konsumtion är central för annonsmarknadens utveckling och att den negativa synen på ekonomin förr eller senare kommer att få betydelse.

Avmattning väntar

Under det första halvåret i år snurrar det fortfarande på bra och IRM:s prognos är att inbromsningen kommer först under 2023. Tillväxten väntas dock ligga kvar på en hög nivå: 2,9 procent jämfört med 2022 och en total omsättning på 51,7 miljarder kronor.

IRM är ett oberoende institut utan vinstintresse som mäter reklammarknadens utveckling i Skandinavien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *