Ricoh Sverige går in i ny fas

Søren Krogh-Nielsen, ny vd på Ricoh Sverige. Foto: Peter Ollén

Efter några år av omorganisation och förändrad struktur vänder Ricoh blad. Den nya vd:n Søren Krogh-Nielsen har uppdraget att öka omsättningen, befästa en marknadsdominerande ställning och vara aktivt närvarande i hela landet. Sign&Print har fått en intervju.

Det var bara tänkt som en lösning under tre månader när danska Ricohchefen Søren Krogh-Nielsen vid årsskiftet även fick ansvar för Ricoh Sverige. Men under den tiden klickade det mellan ledningsgruppen och Søren. I stället för att, som planerat, ta in en ny svensk vd, blev Søren tillfrågad om han ville stanna och vara chef för både Danmark och Sverige. Och han svarade ja.

– Jag har arbetat 12 år i Ricoh Danmark, varav de senaste sju åren som vd. Innan dess arbetade jag inom Telia Sonera i Danmark, med svenska chefer och med mycket tid i Stockholm. Hela tiden – och i båda företagen – har jag haft fokus på försäljning och marknadsföring. Även om jag är dansk så har jag god kunskap om svensk ledningskultur, säger Søren Krogh-Nielsen.

Tillfrågad om det betyder att han anammat den svenska konsensuskulturen svarar han dock bestämt nej.

Öppen och rak

– Jag är öppen och rak och överlåter gärna till mina medarbetare att fatta beslut. Jag har stort förtroende för mitt team och min ledningsgrupp. Men när nödvändiga beslut behöver tas av mig, så är det inget jag backar från – oavsett om jag hittar konsensus eller inte.

Søren Krogh-Nielsen har redan hunnit vara ute hos en del kunder och har ambitionen att besöka betydligt fler.

– Jag har alltid sett upp till Sverige. Det är ett land där Ricoh arbetar med de allra största koncernerna. Även inom det grafiska har Ricoh Sverige gått före och visat vägen. Här är man inte bara marknadsledande utan har också tagit fram en rad innovativa lösningar.

– Vi har gjort en tvåårsplan för Ricoh Sverige, som vi nu arbetar efter. Globalt arbetar Ricoh med treårsplaner och den nästa meddelas i april 2023. Så det som kommer fram i den är sådant vi sedan ska använda för den fortsatta svenska utvecklingen.

– Ricoh Sverige har varit igenom en förändringstid där förlust skulle vändas till plus. Mitt uppdrag är nu inte att skära ner. Tvärtom ska vi växa och få nya medarbetare ombord. Ekonomin har inte varit bra, men vi ska tillbaka och bli riktigt lönsamma.

Lokal närvaro

Hur tänker Ricoh kring den lokala närvaron? När Ricoh köpte Carl Lamm fanns de på 25 ställen i landet. Nu finns bara kontor i de tre storstäderna.

– Vår synlighet är i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där har vi egna säljare, tekniker och administration. Sammanlagt 180 personer. I resten av landet arbetar vi med partners, så man kan säga att vi i dag finns på fler platser än tidigare. Och partners är för oss inte bara en förlängd arm. De är vårt hjärta och vår hjärna, förmedlad hela vägen ut till slutkunden.

– Vi hade 65 partners här i huset i förra veckan. Jag vill betona hur viktiga de är för oss. I Danmark kan jag köra till flertalet kunder på under tre timmar. Men i Sverige är partnerna helt centrala för att kunderna ska känna vår lokala närvaro.

– Vi kan inte komma från Stockholm och tro att vi blir världsmästare i Luleå. Men det finns folk som kan den marknaden och de kunderna. Partnerskapet med de människorna är det viktiga. Med hjälp av våra partners kan vi hålla en nära kontakt med kunderna och ständigt visa vad vi kan. Det gäller även om de befinner sig 1000 kilometer bort.

Komplexa grafiska lösningar

Søren Krogh-Nielsen beskriver också hur bra man blivit på att utbilda och träna via nätet. Det gör att väldigt många av partnerna numera också kan sälja de mer komplexa grafiska lösningarna och ha ständigt uppdaterade säljare och tekniker.

– En stor del av partnerna säljer också de grafiska produkterna – och fler kommer att göra det. Vi har några riktigt bra partners därute som installerar, utbildar och sköter service. Vi kommer numera mycket längre ut i landet med de grafiska produkterna. Det gäller primärt arkskrivarna men tanken är att fler även ska få specialistkompetens för storformatsskrivare. Ska man arbeta med exempelvis en flatbäddsskrivare så krävs definitivt specialistkunnande.

Leveranser

I likhet med många andra it-företag har leveranstiderna ökat för Ricohs produkter. Hur hanteras det?

– Generellt finns det utmaningar inom it med att få fram produkter. Tidigare handlade försäljning om att sälja och sedan leverera. Nu får vi planera mycket mer.

– Hos Ricoh har vi dock hela tiden löpande fått in nya produkter. Vi har på så sätt varit priviligierade. Vi har inte heller haft stopp i produktionen. Så det har mer handlat om att ha en dialog med kunderna om när – inte om – de får de beställda produkterna.

– På kontorssidan är det enklare. Där kan kunderna fortsätta använda befintliga maskiner, så det är sällan ett problem. Men om vi planerat att plocka bort en konkurrentmaskin och sedan inte kan leverera i tid till en grafisk kund, så är det mycket allvarligt. Dessutom måste grafiska kunder hela tiden vara operationella, så att de kan skicka fakturor till sina kunder.

– Men, som sagt, vi har hela tiden kunnat leverera. Där vi innan kunde leverera direkt efter order så får vi nu i stället planera med några månaders leveranstid. Det är enda skillnaden.

 

Digitala och hybridmöten

Ricoh har under ett antal år sålt lösningar för digitala möten. Högtalartelefoner, digitala whiteboards och kamerautrustning. Detta efterfrågas mycket nu efter pandemin, när man fortsätter med hybridmöten där några är på annan plats.

– De tekniska lösningarna för att hålla digitala och hybridmöten är en av de viktiga produkter som Ricoh säljer och installerar i dag. Det mesta av det är tredjepartsprodukter som vi är återförsäljare av. Om två personer ska ha möte klarar de sig med Teams. Men om det sitter tre personer på en plats och en på en annan, då krävs mycket mer för att alla ska vara lika synliga och höras bra i mötet.

– Inom mötesprodukter ser vi tillväxt. Det här är också ett område som vi kommer fortsätta att ha fokus på, bredvid vår kärnverksamhet.

Utmaningar

Avslutningsvis frågar vi Søren Krogh-Nielsen om vilka utmaningar han ser framöver.

– Den största utmaningen är att följa med i den omställning som nu sker. Print är något annat i dag än i går. Den grafiska branschen ska erbjuda kunderna något mer unikt och anpassat. Där ska Ricoh följa med och förstå slutkundernas behov. Så grafiska branschens utmaning är samma som Ricohs – att tillgodose kundernas förändrade behov.

– Men uppgiften går längre än så. Vi ska också hjälpa kunderna att förändras. Vi ska driva den förändring som förbättrar för dem. Vi på Ricoh gör det både genom att utveckla våra produkter och genom att ha de bästa medarbetarna, personer som förstår. Och bästa sättet för att förstå, är att tillbringa tid ute hos våra kunder. Det är också en viktig orsak till att vi sällan förlorar en kund, avslutar Søren Krogh-Nielsen.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *