Papperstillverkare skruvar upp sina förväntningar

Papperstillverkarna spår hög efterfrågan på pappersprodukter. Foto: Claes Nordström

Halvårsbokslutet för 2022 närmar sig. De båda papperstillverkarna UPM och Stora Enso reviderar nu sina prognoser uppåt, både för första halvåret och 2022 som helhet.

Båda pappersproducenterna skriver i sina respektive pressmeddelanden att förväntningarna hittills har varit i nivå med 2021, men att de nu justerar upp sina prognoser för 2022.

Stora Enso skriver att den starka efterfrågan och det kommersiella momentumet har fortsatt inom alla sex divisioner och alla geografiska områden. Alla affärsområden är fortfarande fullbokade och det råder fortfarande en jämn balans mellan utbud och efterfrågan i många produktkategorier. Det andra kvartalet inleddes med höga försäljningspriser, vilket har fortsatt att mildra det stigande inflationstrycket.

Stark marknad

UPM skriver att starka marknadsförhållanden har gynnat alla UPM:s verksamheter. Företaget har lyckats hantera marginalerna i den utmanande kostnadsmiljön. Dessutom lyckades företaget snabbt återuppta produktionen vid sina finska fabriker efter strejkkonfliktens slut.

Flera orosmoln

Båda papperstillverkarna är dock överens om att det fortfarande råder stor osäkerhet om utsikterna för 2022. Det har att göra med kriget i Ukraina, den fortfarande pyrande pandemin, tillväxten i de europeiska och globala ekonomierna, situationen på energimarknaden i Europa och de ansträngda råvaru- och logistikmarknaderna.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *